Tematiskais raksts

Baznīcas organizācijas struktūra

Baznīcas galvenā pārvalde

Baznīcu vada 15 apustuļi. Par Baznīcas prezidentu parasti kļūst vīrs, kas visilgāk kalpojis par apustuli, un viņš ar iedvesmu izvēlas divus no apustuļiem par saviem padomniekiem. Šie trīs vīri veido Augstāko Prezidiju — Baznīcas augstākās pārvaldes institūciju. Divpadsmit pārējie apustuļi veido Divpadsmito kvorumu — otro Baznīcas augstākās pārvaldes institūciju. Augstākais Prezidijs kopā ar Divpadsmito kvorumu pārrauga visu Baznīcu. Baznīcas locekļi saista šo Baznīcas organizācijas struktūru ar Jaunās Derības laikiem.

Baznīcas locekļi uzskata, ka visi apustuļi ir Jēzus Kristus īpašie liecinieki visai pasaulei. Viņi bieži ceļo, uzrunājot un iedvesmojot lielus Baznīcas locekļu un interesentu pulkus, kā arī tiekoties ar vietējiem vadītājiem.

Divpadsmit apustuļiem palīdz vadītāji, kurus dēvē par Septiņdesmitajiem, kas ir vēl viens Jaunās Derības amats un kuri kalpo daudzviet pasaulē. Šobrīd darbojas astoņi Septiņdesmito kvorumi. Katrā kvorumā var būt līdz pat 70 locekļiem. Dažiem Septiņdesmitajiem ir uzdots pildīt administratīvas funkcijas, kas saistās ar Baznīcas galveno pārvaldi, bet lielākā daļa darbojas noteiktā Baznīcas ģeogrāfiskajā reģionā.


Vietējās draudzes

Draudzes vadītāju dēvē par bīskapu. Viņa administrācijā esošo draudzi sauc par bīskapiju.

Noteikts bīskapiju skaits veido stabu, kuru vada staba prezidents. Termins „stabs” nav atrodams Jaunajā Derībā, tas nāk no Vecajā Derībā izmantotās līdzības ar telti, kur stabi izmantoti „telts” jeb baznīcas atbalstam.

Staba prezidenti un bīskapi ir vadītāji, ar kuriem vairums Baznīcas locekļu tiekas visbiežāk. Šie vadītāji nesaņem atalgojumu, un viņiem tiek dota ievērojama autonomija.

Būtisku daļu laika un pūliņu, kas nepieciešami, lai vadītu stabu vai bīskapiju un parūpētos par Baznīcas locekļu vajadzībām, iegulda paši Baznīcas locekļi. Vietējie vadītāji aicina vairumu Baznīcas locekļu veikt noteiktu kalpošanu. Šie pienākumi saistās ar vietējās vadības nodrošināšanu, mācīšanu un kalpošanu, un laiku pa laikam tiek mainīti. Bīskapi parasti kalpo aptuveni piecus un staba prezidenti — aptuveni deviņus gadus.

Palīgorganizācijas

Baznīcā ir vairākas vietējās palīgorganizācijas: Palīdzības biedrība, Svētdienas skola, Jauno vīriešu biedrība, Jauno sieviešu biedrība un Sākumskola.

Baznīca īsteno pati savu izglītības sistēmu, labklājības programmu un misionāru programmu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.