Tematiskais raksts

Draudze

Vairums Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas draudžu ir organizētas pēc ģeogrāfiskā principa un iedalītas vai nu bīskapijās, vai arī (ja apkaimē nav tik daudz Pēdējo dienu svēto) draudzēs. Draudzes vadītājs kalpo brīvprātīgi un tiek saukts par draudzes prezidentu. Draudze darbojas staba, misijas vai apgabala prezidija pārraudzībā. Visi ir laipni aicināti apmeklēt draudzes vai bīskapijas svētdienu dievkalpojumus.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.