Tematiskais raksts

Palīdzības biedrība

Palīdzības biedrība ir sieviešu organizācija, kurā ietilpst sievietes, sākot no 18 gadu vecuma, un kuras mērķis ir palīdzēt nodrošināt Baznīcas sieviešu un grūtībās nonākušu cilvēku laicīgās un garīgās vajadzības. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Palīdzības biedrība ir viena no lielākajām sieviešu organizācijām pasaulē.

Skat. arī Palīdzības biedrības prezidijs

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.