Tematiskais raksts

Palīdzības biedrības prezidijs

Palīdzības biedrības vispārējais prezidijs kalpo Baznīcas Augstākā Prezidija vadībā. Pašreizējā Palīdzības biedrības prezidente ir Džīna B. Bingema (Jean B. Bingham). Viņas
padomnieces ir Šārona Eubanka (Sharon Eubank) un Reina I. Aburto (Reyna I. Aburto).
Viņas kalpo kopš 2017. gada aprīļa.

Visas trīs sievietes šobrīd pārstāv un vada plaukstošu organizāciju, kas darbojas visā pasaulē. Lai gan kultūras ir atšķirīgas un pastāv valodas barjera, mormoņu sievietes, lai kur viņas arī dzīvotu, var sniegt savu individuālo devumu apkārtējo dzīves uzlabošanā.

Nav tāda viena, noteikta mormoņu sievietes tipa. Dažas ir precētas, citas neprecētas vai atraitnes, viņu starpā ir meitas, mātes un vecmāmiņas. Viņas bieži vien ir mājsaimnieces, taču dažas pilda arī citus izaicinājuma pilnus amatus.

Neatkarīgi no katras sievietes personīgās lomas, viņas vieno iespēja būt par daļu no organizācijas, kas māca, kā stiprināt ticību Jēzum Kristum, mudina studēt un pilnveidoties, uzsver sievietes dievišķo vērtību, īsteno žēlsirdīgu kalpošanu, stiprina ģimeni un veido atbalsta un sadraudzības tīklu.

Baznīcas struktūras ietvaros sievietēm tiek dota iespēja būt par vadītājām, teikt sprediķus un sacīt draudzes lūgšanas. Viņas aktīvi piedalās Baznīcas labklājības programmas īstenošanā, mācot pašpaļāvīguma principus un palīdzot risināt gan ar īstermiņa, gan ilgtermiņa vajadzību apmierināšanu saistītās problēmas. Baznīcā darbojas arī visaptveroša apmeklējošo māsu programma, kuras ietvaros Baznīcas sievietes sazinās cita ar citu, lai uzmundrinātu un sniegtu atbalstu. Džozefs Smits paskaidroja, ka Palīdzības biedrības mērķis ir „palīdzēt nabagajiem un trūcīgajiem, atraitnēm un bāreņiem, kā arī īstenot visas iespējamās labdarības ieceres”.

Skat. arī Palīdzības biedrība

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.