Tematiskais raksts

Sākumskola

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca uzskata, ka ir ļoti svarīgi mācīt bērniem Dieva ieceri un palīdzēt viņiem sekot Jēzus Kristus piemēram. Lai sasniegtu šo mērķi, Baznīca sponsorē Sākumskolas organizāciju pusotra līdz divpadsmit gadus veciem bērniem.

Sākumskola ir izveidota ar mērķi papildināt reliģisko apmācību, ko veic vecāki. Bērni tiekas katru svētdienu mormoņu svētdienas sanāksmju laikā, lai apspriestu Baznīcas mācību, piedalītos ar mācībām saistītās aktivitātēs un dziedātu. Bērniem tiek dota iespēja piedalīties šajās sanāksmēs, sakot lūgšanu, lasot Svētos Rakstus vai uzstājoties ar uzrunu par kādu no evaņģēlija tēmām, neatkarīgi no viņu vecuma. Sākumskolas laikā bērni pulcējas uz nodarbībām mazākās grupiņās, kopā ar saviem vienaudžiem. Nodarbības pasniedz pieaugušie draudzes locekļi, kuriem lūgts brīvprātīgi veltīt laiku šim aicinājumam.

Pasaulē ir vairāk nekā miljons Sākumskolas bērnu. Sākumskolas organizāciju vada vispārējais prezidijs, kurā šobrīd kalpo Džoja D. Džounsa, Liza L. Harknesa un Kristina B. Franko.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.