Tematiskais raksts

Brīvprātīgā garīdzniecība

Pēdējo dienu svēto vietējās bīskapijas vada bīskapi vai, mazāku draudžu gadījumā, draudzes prezidenti. Bīskaps ir priesterības nesējs, kuru bīskapa amatā ordinējis kāds no augstākiem Baznīcas vadītājiem. Viņš pats pelna savām vajadzībām un nesaņem nekādu atalgojumu par Baznīcā veikto kalpošanu. Kaut arī kalpošanas perioda ilgums nav noteikts, parasti bīskaps kalpo savai draudzei aptuveni piecu gadu garumā. Pēc tam viņš no jauna kļūst par ierindas draudzes locekli vai arī saņem jaunus pienākumus.

Bīskapu viņa pienākumu veikšanā atbalsta vēl arī citi priesterības vadītāji, ieskaitot divus padomniekus jeb padomdevējus. Turklāt bīskapam palīdz arī draudzes padome, kurā ietilpst vīrieši un sievietes, kam uzticēti īpaši svarīgi pienākumi saistībā ar „draudzes ganāmpulku” — gan gados jauniem, gan veciem draudzes locekļiem.

Draudzē ir arī tādi pienākumi, ko var veikt tikai priesterības nesēji, kā, piemēram, Svētā Vakarēdiena simbolu (maizes un ūdens kā Kristus miesas un asins) svētīšana, oficiālas svētības došana slimajiem un jaunu draudzes locekļu kristīšana. Priesterība tiek piešķirta tikai cienīgiem vīriešu kārtas pārstāvjiem.

Pildot tādus pienākumus kā sprediķošana vai oficiālu lūgšanu teikšana draudzes sanāksmēs, priesterība nav nepieciešama, tādēļ šos pienākumus vienlīdzīgi veic gan vīrieši, gan sievietes.

Viens no iemesliem, kādēļ Pēdējo dienu svēto vidū tik stingri nostiprinājusies brīvprātīgas kalpošanas tradīcija, ir tas, ka draudzes līmenī nav apmaksātas garīdzniecības. Palīdzība tiek gaidīta no visiem, un draudzē nav paliekošu vietējo vadītāju aprindu. Cilvēks, kurš šobrīd kalpo par bīskapu, jau nākamajā svētdienā var apmeklēt svētdienas nodarbības, ko vada kāds no viņa bijušajiem padomniekiem. 

Tāpat nav arī nekādu īpašu priesteru aprindu. Praktiski visi aktīvi vīriešu kārtas Baznīcas locekļi ieņem eldera vai augstā priestera amatu. Šie vīrieši katru nedēļu tiekas svētdienas nodarbībās, apmeklējot tās savu grupu, kas tiek dēvētas par kvorumiem, ietvaros, un organizēti gādā par līdzcilvēku vajadzībām, piemēram, rūpējas par trūcīgajiem vai palīdz vientuļajiem vecākiem.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.