Tematiskais raksts

Bīskapija

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudzes tiek organizētas pēc ģeogrāfiskā principa. Baznīcas locekļi apmeklē dievkalpojumus sanāksmju namā, kas atrodas viņu tuvākajā apkaimē. Katrs Baznīcas loceklis ietilpst vai nu bīskapijā, vai draudzē. Brīvprātīgais bīskapijas vadītājs tiek saukts par bīskapu. Viņš ir draudzes loceklis, kas aicināts kalpot šajā amatā kā brīvprātīgais.

Katrā bīskapijā notiek dažādām vecuma grupām paredzētas nodarbības un pasākumi, ieskaitot bērnus, jauniešus un pieaugušos. Būtisku daļu laika un pūliņu, kas nepieciešami, lai vadītu bīskapiju un parūpētos par Baznīcas locekļu vajadzībām, iegulda paši Baznīcas locekļi. Vietējie vadītāji aicina vairumu Baznīcas locekļu veikt noteiktu kalpošanu. Šie pienākumi saistās ar vietējās vadības nodrošināšanu, mācīšanu un kalpošanu un laiku pa laikam, atkarībā no draudzes vajadzībām, tiek mainīti.

Bīskapijas locekļi notur kopīgus svētdienu dievkalpojumus un piedalās dažādos pasākumos visas nedēļas garumā. Bīskapija veido sabiedrību, kur mormoņi var sadraudzēties un atbalstīt savus Baznīcas biedrus, palīdzot viņiem pielūgt Jēzu Kristu un sekot Viņam. Visi ir laipni aicināti apmeklēt bīskapijas svētdienu dievkalpojumus.

Vairākas bīskapijas veido stabu, kas līdzinās katoļu diecēzei. Staba vadītājs tiek dēvēts par staba prezidentu. Reģionos, kur nav tik daudz Baznīcas locekļu, Pēdējo dienu svētie tiek organizēti nevis stabos un bīskapijās, bet apgabalos un draudzēs. Brīvprātīgais draudzes vadītājs tiek saukts par draudzes prezidentu.

Skat. arī Bīskaps

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.