Tematiskais raksts

Bīskaps

Par bīskapu sauc vietējās draudzes (sauktas par bīskapiju) vadītāju, kura pienākumi līdzinās mācītāja, priestera un rabīna pienākumiem. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā šis amats netiek apmaksāts.

Bīskapam palīdz divi padomnieki. Kopā šī bīskapība pārrauga savas bīskapijas locekļu garīgās un sociālās vajadzības. Bīskaps palīdz visiem savas draudzes locekļiem sekot Jēzum Kristum. Papildus garīga rakstura jautājumiem, bīskaps palīdz draudzes locekļiem, kas cīnās ar finansiālām grūtībām vai citām ar pašpaļāvības atgūšanu saistītām problēmām, sniedzot palīdzību labklājības programmas ietvaros. Bīskaps pārrauga arī praktiskas lietas, piemēram, pierakstu un atskaišu veikšanu, finanšu lietas un gādāšanu par sanāksmju namu, kur tiekas Baznīcas locekļi.

Parasti bīskaps kalpo aptuveni piecus gadus. Bīskaps atskaitās staba prezidentam un bauda ievērojamu autonomiju, pieņemot lēmumus, kas attiecas uz viņa bīskapijas un staba locekļiem.

Skat. arī Bīskapija

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.