Tematiskais raksts

Divpadsmit apustuļu kvorums

Viens no divpadsmit vīriem bija nodokļu iekasētājs, un vairāki citi bija zvejnieki, kuri strādāja Galilejas ūdeņos. Kad viņi tika aicināti kalpot, viņi ziedojās, lai būtu Glābēja, kurš viņus aicināja, liecinieki pasaulei.

Viņi bija divpadsmit vadošie mācekļi jeb „apustuļi”, kurus bija izvēlējies Jēzus Kristus gandrīz pirms diviem tūkstošiem gadu.

Vīrieši, kuriem šodien ir tas pats tituls, ir strādājuši dažādās jomās, tajā skaitā, jurisprudencē, uzņēmējdarbībā, medicīnā, akadēmiskajā vidē un tiesu sistēmā. Kad viņi tika aicināti kalpot, arī viņi atteicās no savām profesijām, lai pastāvīgi kalpotu par Kristus lieciniekiem.

Viņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi.

Mūsdienu Divpadsmit apustuļu kvorums tika organizēts 1835. gadā, un tas ir piemērs burtiskai Jēzus Kristus dibinātās baznīcas atjaunošanai uz Zemes.

Divpadsmit apustuļu kvorums ir otra augstākā vadošā struktūra Baznīcas pārvaldē. Tā locekļi kalpo galvenās struktūras — Augstākā Prezidija — vadībā, kuru veido trīs vīri — prezidents un divi padomnieki.

Papildus savam galvenajam pienākumam būt par Kristus vārda īpašajiem lieciniekiem visā pasaulē, apustuļiem ir arī liela administratīva atbildība, jo viņi pārrauga noteiktajai kārtībai atbilstošu vispasaules Baznīcas progresu un attīstību.

Tāpat kā apustuļi senos laikos tika sūtīti pa pasauli, arī šodien apustuļi ceļo pa pasauli, lai stiprinātu un iedrošinātu Baznīcas locekļus, dibinātu jaunas draudzes un vadītu Baznīcas dzīvi. Dažreiz tas nozīmē — satikšanos ar valstu vadītājiem, lai iegūtu atļauju Baznīcas organizēšanai vēl vienā valstī.

Pašlaik Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi ir:

Elders Džefrijs R. Holands

Elders Dīters F. Uhdorfs

Elders Deivids A. Bednārs

Elders Kventins L. Kuks

Elders D. Tods Kristofersons

Elders Nīls L. Andersens

Elders Ronalds A. Rasbands

Elders Gerijs E. Stīvensons 

Elders Deils G. Renlands

Elders Gerits V. Gongs

Elders Ulisess Soaress

Elders Patriks Kīrons

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.