Tematiskais raksts

Stabs

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudzes tiek organizētas pēc ģeogrāfiskā principa. Baznīcas locekļi apmeklē dievkalpojumus sanāksmju namā, kas atrodas viņu tuvākajā apkaimē. Katrs Baznīcas loceklis ietilpst stabā, kas līdzinās diecēzei. Staba vadītāju dēvē par staba prezidentu.

Vārds „stabs” nāk no Vecajā Derībā izmantotās līdzības ar telti, kur stabi izmantoti „telts” jeb baznīcas atbalstam (skat. Jesajas 54:2).

Stabs sastāv no vairākām mazākām draudzēm, ko sauc par bīskapijām vai draudzēm. Parasti stabā ietilpst 5–12 bīskapijas vai draudzes. Reģionos, kur Baznīca ir samērā jauna, stabu vietā Baznīcas locekļi tiek organizēti apgabalos.

Būtisku daļu laika un pūliņu, kas nepieciešami, lai vadītu stabu un parūpētos par Baznīcas locekļu vajadzībām, iegulda paši Baznīcas locekļi. Vietējie vadītāji aicina vairumu Baznīcas locekļu veikt noteiktu kalpošanu. Šie pienākumi saistās ar vietējās vadības nodrošināšanu, mācīšanu un kalpošanu un laiku pa laikam, atkarībā no draudzes vajadzībām, tiek mainīti.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.