Tematiskais raksts

Staba prezidents

Staba prezidents ir brīvprātīgs staba vadītājs, kas ir ģeogrāfiska apakšvienība un līdzinās diecēzei. Staba prezidents ir vīrietis, kas aicināts kalpot šajā amatā kā brīvprātīgais. Viņš pārrauga Baznīcas programmu darbību noteiktā ģeogrāfiskā reģionā, ko veido atsevišķas draudzes, dēvētas par bīskapijām, nesot atbildību par to, lai palīdzētu staba locekļiem sekot Jēzum Kristum. Viņš pārrauga arī bīskapu jeb bīskapiju vadītāju darbību, ja nepieciešams, sniedzot padomus.

Staba prezidentam palīdz divi padomnieki un divpadsmit vīru grupa, ko dēvē par Augsto padomi. Šiem vadītājiem ir dota ievērojama autonomija, pieņemot lēmumus attiecībā uz viņu staba locekļiem. Staba prezidents parasti kalpo aptuveni deviņus gadus.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.