Tematiskais raksts

Jauno sieviešu biedrības prezidijs

 

Jauno sieviešu organizācija palīdz vecākiem un priesterības vadītājiem, gatavojot katru no jaunajām sievietēm būt cienīgām noslēgt un ievērot svētās derības un pildīt tempļa priekšrakstus. Organizācijas ietvaros notiek svētdienas nodarbības, dažādi darbdienu pasākumi (piemēram, tematiskie vakari un nometnes), kā arī tiek īstenota personības attīstības programma, kas veicina katras jaunietes izaugsmi un personības pilnveidošanos.

Jauno sieviešu biedrības prezidijs sastāv no prezidentes un divām padomniecēm. Viņas bieži ceļo, lai tiktos ar vietējiem Baznīcas vadītājiem un Baznīcas locekļiem visā pasaulē, palīdzot stiprināt Baznīcas jaunietes.

Šobrīd par Jauno sieviešu biedrības vispārējo prezidenti kalpo māsa Bonija H. Kordone (Bonnie H. Cordon). Par viņas padomniecēm kalpo māsa Mišela Kreiga (Michelle Craig) un māsa Bekija Kreivena (Becky Craven).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.