Tematiskais raksts

Augstākais Prezidijs

Augstakais-pr.jpg
© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu vada 15 apustuļi, kas tiek uzskatīti par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem. Par Baznīcas prezidentu kļūst vīrs, kas visilgāk kalpojis par apustuli, un viņš ar iedvesmu izvēlas divus no apustuļiem par saviem padomniekiem. Šie trīs vīri veido Augstāko Prezidiju — Baznīcas augstākās pārvaldes institūciju. (Lai uzzinātu vairāk par pārējiem 12 apustuļiem, skat. Divpadsmit apustuļu kvorums — otrā augstākā Baznīcas pārvaldes institūcija.)

Augstākā Prezidija locekļi ir īpaši Jēzus Kristus liecinieki, kas aicināti mācīt un liecināt par Viņu visā pasaulē. Viņi bieži ceļo, uzrunājot un iedvesmojot lielus Baznīcas locekļu un interesentu pulkus, kā arī tiekoties ar vietējiem vadītājiem.

Ārpus izbraukumiem Augstākā Prezidija locekļi apspriežas cits ar citu vai ar citiem vispārējiem Baznīcas vadītājiem par tādiem jautājumiem kā, piemēram, misionāru darbs, tempļu celtniecība, garīgā un laicīgā labklājība, kā arī vēl daudzām citām lietām, kas attiecas uz pasaules mēroga Baznīcu kopumā.

Augstākajā Prezidijā šobrīd darbojas prezidents Rasels M. Nelsons un viņa padomnieki:
prezidents Henrijs B. Airings un prezidents Dalins H. Oukss.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.