Tematiskais raksts

Augstais priesteris

Amats un noteikti pienākumi Melhisedeka priesterībā. Cienīgi vīriešu kārtas Baznīcas locekļi tiek iecelti par augstajiem priesteriem, vai nu tiekot aicināti kalpot staba prezidijā, augstajā padomē vai bīskapībā, vai arī citos gadījumos, kad to nosaka staba prezidents. Daudzi no mormoņiem ir augstie priesteri, un, lai ieņemtu šo amatu, nav nepieciešama oficiāla izglītība.

Katrā stabā darbojas viens augsto priesteru kvorums, kurā piedalās tie priesteri, kas kalpo staba prezidijā, bīskapijās, augstākajā padomē vai arī kā patriarhi. Pār šo kvorumu prezidē staba prezidijs. Katrā bīskapībā tiek organizēta augsto priesteru grupa.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.