Tematiskais raksts

Jauno vīriešu biedrības prezidijs

Jauno vīriešu biedrības vispārējais prezidijs kalpo Baznīcas Augstākā Prezidija vadībā, pārraugot 12–18 gadīgu mormoņu puišu pasākumus. Šobrīd prezidijā kalpo prezidents Deivids L. Beks (David L. Beck), pirmais padomnieks Lerijs M. Gibsons (Larry M. Gibson) un otrais padomnieks Randals L. Rids (Randall L. Ridd). Viņi kalpo kopš 2009. gada aprīļa.

Jauno vīriešu biedrības ietvaros notiek dažādas nodarbības, jauno vīriešu pasākumi un kopīgi Ārona priesterības nesēju un jauno sieviešu pasākumi, kas veicina katra jaunā vīrieša izaugsmi un personības pilnveidošanos. Jauno vīriešu organizācija stiprina bīskapijas Ārona priesterības nesējus, tādējādi palīdzot jauniešu vecākiem. Jauno vīriešu biedrības vadītāji palīdz jaunajiem vīriešiem īstenot Ārona priesterības mērķus.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.