Tematiskais raksts

Septiņdesmitais

Viens no Melhisedeka priesterībā ordinēto amatiem, augstākā priesterības pakāpe. Līdztekus visām citām elderu pilnvarām, Septiņdesmitajiem ir īpašs aicinājums un pilnvaras sludināt evaņģēliju un kalpot kā „Kristus īpašajiem lieciniekiem” pasaulei. Septiņdesmitie, kuru amats minēts Jaunajā Derībā, zināmi arī kā „ceļojošie kalpotāji”.

Skat. arī Septiņdesmito kvoruma prezidijs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.