Ziņu izlaidumi

Šīs nedēļas vispārējā konference solās būt neaizmirstama

190–tā ikgadējā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konference (2020. gada 4.–5. aprīlī) atšķirsies no visām citām iepriekš rīkotajām konferencēm Baznīcas vēsturē.

Prezidents Rasels M. Nelsons aicina visus pievienoties gavēnim, lai gūtu atvieglojumu no KOVID-19

Prezidents Rasels M. Nelsons aicina cilvēkus visā pasaulē 2020. gada 29. martā gavēt par to, lai atbrīvotos no COVID-19 pandēmijas.

...

Papildus pagaidu pielāgojumi misionāru darbā

Turpmākajās nedēļās ievērojamam skaitam misionāru droši vien vajadzēs atgriezties savās dzimtajās valstīs, lai turpinātu savu kalpošanu

...

Papildus izmaiņas 2020. gada aprīļa vispārējās konferences norisē

Augstākais prezidijs vadīs visas sesijas no nelielas sanāksmju telpas Tempļa skvērā. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

...

Jaunākā informācija par COVID-19 ietekmi uz misionāru darbu

Dalīšanās Jēzus Kristus evaņģēlijā joprojām ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas svēta prioritāte pat pašreizējos apstākļos, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Mēs ļoti nopietni uztveram mūsu misionāru un viņu mācīto cilvēku veselību un drošību. Mēs pielāgojamies pastāvīgi mainīgajiem apstākļiem.

Ieviestas pagaidu izmaiņas saistībā ar tempļu apmeklēšanu visa pasaulē

Šīs izmaiņas attiecībā uz visiem tempļiem visā pasaulē stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 16. martu

...

Kā KOVID-19 ietekmēs 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

Šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti. 

Visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē

Dārgie brāļi un māsas! (12. marts 2020)

Kā apsolīts mūsu 2020. gada 11. marta vēstulē, mēs turpinām vērot mainīgos apstākļus visā pasaulē attiecībā uz KOVID-19. Mēs esam ņēmuši vērā vietējo Baznīcas vadītāju, valdību amatpersonu un medicīnas speciālistu padomu un esam meklējuši Tā Kunga vadību šajās lietās. Tagad mēs sniedzam šādus jaunākos norādī...

(Atjaunots) KOVID-19 un tā ietekme uz pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē

Atbilstoši Augstākā prezidija norādījumiem dažos reģionos ir ierobežotas vai uz laiku apturētas Baznīcas locekļu sanāksmes, ieskaitot svētdienas dievkalpojumus.

...

Kā Jēzus Kristus Baznīca izmanto desmito tiesu un ziedojumus

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir īpašs mērķis — aicināt visus cilvēkus nākt pie Kristus. Baznīca nav finanšu vai peļņas iestāde; tā izmanto līdzekļus, lai veiktu savu dievišķi noteikto misiju. Baznīca pārvalda tās locekļu maksāto desmito tiesu un bagātīgos ziedojumus, un tā praktizē principus, ko māca saviem locekļiem, —...