Tematiskais raksts

Melhisedeka priesterība

Augstākā no divām priesterības pakāpēm jeb līmeņiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā. Melhisedeka priesterība tiek piešķirta uzticīgiem vīriešu kārtas Baznīcas locekļiem. Viņi var tikt ordinēti, sākot ar 18 gadu vecumu, un tas notiek individuāli, ar roku uzlikšanu. Priesterībā ordinētie vīrieši tiek dēvēti par „priesterības nesējiem”. Lielākā daļa no Pēdējo dienu svēto vīriešiem un zēniem ir priesterības nesēji.

Melhisedeka priesterībā ietilpst eldera, augstā priestera, patriarha, Septiņdesmitā un apustuļa amati. Tie, kam piešķirta šī priesterība, vada Baznīcu un izpilda tādus priekšrakstus kā, piemēram, vārda došanas svētība bērniem, slimo dziedināšana un Svētā Gara dāvanas piešķiršana pēc jaunu Baznīcas locekļu kristībām.

Melhisedeka priesterības nosaukums ir dots par godu varenam augstajam priesterim, kas dzīvoja pravieša Ābrahāma laikos.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.