Tematiskais raksts

Priesterība

Dieva spēks un pilnvaras, kas cilvēkam ir dotas uz Zemes. Cienīgi pēdējo dienu svēto vīrieši ar roku uzlikšanu tiek ordinēti priesterībā, un tādēļ viņus sauc par priesterības „nesējiem”. Priesterība ir sadalīta divos līmeņos vai kārtās— Ārona priesterībā un Melhisedeka priesterībā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.