Tematiskais raksts

Priesteris

Amats un pienākumi Ārona priesterībā, kas parasti tiek uzticēti 16–18 gadu veciem jaunajiem vīriešiem, kā arī pilngadīgiem jaunpievērstiem vīriešu kārtas Baznīcas locekļiem. Priesteri saka lūgšanu, svētījot Svēto Vakarēdienu, kas līdzinās dievgaldam un tiek pasniegts Baznīcas locekļiem svētdienas dievkalpojuma laikā. Saņemot vietējo priesterības vadītāju atļauju, priesteri var veikt arī kristīšanas priekšrakstu.

Vietējās draudzēs priesteri tiek organizēti nelielās grupās, ko dēvē par kvorumiem. Kvorumu locekļi palīdz cits citam attīstīt vadības prasmes un kalpot līdzcilvēkiem, cenšoties sekot Jēzum Kristum.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.