Tematiskais raksts

Ārona priesterība

Tā ir zemākā no abām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas priesterības pakāpēm jeb līmeņiem. Ārona priesterība tiek piešķirta uzticīgiem vīriešu kārtas Baznīcas locekļiem. Viņi var tikt ordinēti, sākot ar 12 gadu vecumu, un tas notiek individuāli, ar roku uzlikšanu. Priesterībā ordinētie vīrieši tiek dēvēti par priesterības nesējiem. Vairums Pēdējo dienu svēto vīriešu un zēnu ir priesterības nesēji.

Ārona priesterībā ir trīs līmeņi jeb amati: diakons, skolotājs un priesteris. Parasti diakoni ir 12–14 gadu veci, skolotāji kalpo no 14 līdz 16 gadu vecumam un priesteri ir 16–18 gadus veci. Tiem, kas pievienojas Baznīcai pēc 18 gadu vecuma, nav nepieciešams iziet visus šos līmeņus, parasti viņi sāk ar priestera amatu.

Vīrieši, kam ir Ārona priesterība, svētdienas dievkalpojumu laikā sagatavo un pienes Baznīcas locekļiem Svēto Vakarēdienu (dievgaldu, komūniju), palīdz apmeklēt Baznīcas locekļus viņu mājās, ievāc ziedojumus trūcīgajiem, kā arī veic citus ar kalpošanu saistītus pienākumus. Ārona priesterības nosaukums cēlies no Vecajā Derībā minētā Mozus brāļa Āronavārda.

Skat. arī: Melhisedeka priesterība un Priesterība

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.