Tematiskais raksts

Apustulis

Augstākais priesterības amats Baznīcā. Apustuļi kalpo līdz mūža galam, liecinot pasaulei par Jēzu Kristu kā Viņa „īpašie liecinieki”. Viņi ieņem amatus Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijās. Trīs apustuļi veido Augstāko Prezidiju. Pārējie divpadsmit veido Divpadsmit apustuļu kvorumu.

Skat. arī Divpadsmit apustuļu kvorums

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.