Ziņu izlaidums

Kopoto rakstu „Svētie” 3. sējums vēsta par pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē

Baznīcas oficiālās vēstures jaunākajā sējumā tiek uzsvērts Eiropas uzticīgo svēto ieguldījums Baznīcas izaugsmē

Šodien, uzrunājot pasaules mēroga auditoriju, 14 valodās tika publicēts sengaidītais kopoto rakstu Svētie: Stāsts par Jēzus Kristus Baznīcu pēdējās dienās” 3. sējums. Šī jaunizdotā grāmata ar nosaukumu Boldly, Nobly, and Independent (Drosmīgi, cēli un neatkarīgi) vēsta par pēdējo dienu svētajiem laikā no 1893. līdz 1955. gadam, un tajā ir ietverti stāsti par pirmā tempļa būvniecību Eiropā, kā arī par Baznīcas locekļu dzīvi saskaņā ar savu ticību aiz dzelzs priekškara.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Kopoto rakstu Svētie” 3. sējumu var iegādāties Baznīcas internetveikalā un mazumtirdzniecības centros. Grāmatas digitālā versija ir pieejama bez maksas Baznīcas mājaslapā un Evaņģēlija bibliotēkas lietotnes Baznīcas vēstures sadaļā.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Kopoto rakstu Svētie” iepriekšējie sējumi pievēršas agrīnajam Atjaunošanas laikam, kad pēdējo dienu svētie pulcējās, lai celtu Kērtlandes, Navū un Jūtas štata tempļus. Kaut arī šajās grāmatās ir ietverti vēstījumi par svētajiem no Anglijas, Skandināvijas un Klusā okeāna salām, tikai 3. sējumā šis stāsts tik tiešām izvēršas pasaules mērogā. Vairāk nekā puse grāmatas vēsta par vietām, kas atrodas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm — stāsti risinās Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā un Okeānijā. Grāmatas kulminācija ir stāsts par to, kā prezidents Deivids O. Makejs iesvēta Šveices templi — pirmo templi Eiropā. Eiropas svētajiem vairs nav jāšķērso okeāni, lai viņi varētu piedalīties tempļa darbā, saņemot visas atjaunotā evaņģēlija svētības.

„Lasītāji līksmos un laiku pa laikam arī līdzpārdzīvos, uzzinot par svēto pieredzi visā pasaulē,” teic elders Legrands R. Kērtiss jaunākais — Baznīcas vēsturnieks un rakstvedis. „Šajā jaunajā sējumā mēs gūstam pirmo ieskatu tajā, kā tempļi ir svētījuši Baznīcas locekļus aiz Ziemeļamerikas robežām, un mēs redzam, cik spēcīgi svētos ir iespaidojuši šajos tempļos veiktie priekšraksti.”

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Kaut arī daudzi lasītāji jau ir iepazinuši Baznīcas vēstures agrīnākos periodus, grāmatas Svētie” 3. sējumā tiek izgaismots mazpazīstamāks pēdējo dienu svēto vēstures laikposms. Tas ir modernizācijas laikmets, kas aizsākas ar ceļošanu zirgu vilktās ekipāžās un saziņu ar telegrāfa starpniecību un noslēdzas ar reaktīvajām lidmašīnām un krāsu televīziju.

„3. sējums aptver krasu pārmaiņu periodu pasaulē un Baznīcā, kas skar gan Baznīcas organizāciju, gan cilvēku ikdienas dzīvi un ikdienā pieredzēto,” stāsta Liza Olsena Teita — kopoto rakstu galvenā redaktore. „Mēs parādām šīs pārmaiņas ikdienišķu svēto skatījumā daudzviet pasaulē tā, kā to redz jauns priesterības nesējs no Sinsinati, japāņu valodā runājoša misionāre Havaju salās, jaunlaulāto pāris, kas sastopas ar nenoteiktību un ierobežojumiem, atrodoties aiz Berlīnes mūra.”

Lasot par smagām ekonomiskajām grūtībām, zvērīgajiem pasaules mēroga kariem un gripas pandēmiju, lasītāji ievēros, ka turēšanās pie ticības grūtos brīžos pēdējo dienu svētajiem nav nekas jauns. Šeit ir stāsti par sievietēm un vīriešiem, kas saskaras ar šaubām un apspiešanu, kā arī stāsti par cerības atgūšanu un mierpilnu attiecību atjaunošanu, kad Baznīcas locekļi cenšas kalpot un svētīt savus apkārtējos.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

To lasītāju vajadzībām, kuri vēlas vēl padziļinātāk iepazīt stāstus par svētajiem, Baznīca ir publicējusi desmitiem jaunu rakstu evaņģēlija bibliotēkas lietotnes Baznīcas vēstures sadaļā, kas kalpo par detalizētu ievadu dažādu tēmu klāstam, sākot ar Lielo depresiju un beidzot ar semināru un institūtu programmu. Šodien arī tiek atklāta Svēto raidieraksta trešā sezona, kuras veidotāji dodas aizkadrā, lai vairāk pastāstītu par vēsturiskajos stāstos minētajiem cilvēkiem un notikumiem. Iepriekšējo sezonu raidieraksti jau ir piesaistījuši simtiem tūkstošu klausītāju.

Kopotie raksti Svētie”, kas ar laiku tiks izdoti četros sējumos, ir trešā oficiālā daudzsējumu vēstures grāmata, ko ir sakopojusi Baznīca. Džozefs Smits uzdeva un pārraudzīja pirmā Baznīcas vēstures izdevuma sakopošanu 1830–tajos gados, un tas tika izdots 1842. gadā. Otrais Baznīcas vēstures krājums tika izdots 1930. gadā, vēl pirms Baznīcas locekļu skaits bija sasniedzis vienu miljonu, un tā izdošanu pārraudzīja Baznīcas vēsturnieka asistents B. H. Robertss.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.