Tematiskais raksts

Eitanāzija un dzīvības paildzināšana

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir pārliecināta par cilvēka dzīvības svētumu, tāpēc iestājas pret eitanāziju. Eitanāzija ir process, kurā tīšuprāt tiek pārtraukta smagā stāvoklī esoša vai neārstējami slima cilvēka dzīvība. Šāda tīša rīcība cilvēku uzreiz noved līdz nāvei, piemēram, izdarot tā saukto asistēto pašnāvību. Dzīvības pārtraukšana šādā veidā ir Dieva baušļu pārkāpšana.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca neuzskata, ka pacienta nomiršana dabīgā nāvē, kad viņš tiek atvienots no dzīvības uzturēšanas sistēmas ilgstošas slimības gadījumos, atbilst eitanāzijas definīcijai. Kad nāve no šādas slimības vai nelaimes gadījuma kļūst nenovēršama, uz to jāraugās kā uz svētību un mūžīgās esības mērķtiecīgu daļu. Baznīcas locekļiem nevajadzētu just pienākumu paildzināt mirstīgo dzīvi nesaprātīgos veidos. Šādi lēmumi vislabāk tiek pieņemti, kad ģimenes locekļi saņem gudru un kompetentu padomu no ārstiem un tiecas pēc dievišķas vadības caur gavēšanu un lūgšanu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.