Tematiskais raksts

Elders

Viens no ordinētajiem amatiem Melhisedeka priesterībā, augtākās priesterības kārtā. Elderi ir Kristus kalpotāji, kas aicināti pārraudzīt Baznīcas garīgās lietas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.