Ziņu izlaidums

Augstākais prezidijs turpina rīkot vispārējās konferences sestdienas vakara sesiju

„Šīs sesijas noturēšana ļaus mācīt vairāk evaņģēlija tēmu, un konferencē varēs uzstāties vairāk vispārējo vadītāju.”

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs šodien, 2021. gada 30. jūlijā, izsūtīja šādu vēstuli Baznīcas vadītājiem visā pasaulē.

Dārgie brāļi un māsas!

Evaņģēlija pamatprincips ir nepārtrauktas atklāsmes svētība, kurā Tas Kungs atklāj Savu gribu, „dodot rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, nedaudz šur un nedaudz tur” (Mācības un Derību 128:21). Tas Kungs vada Savu darbu atbilstoši mainīgajiem apstākļiem un vajadzībām. Piemēram, vispārējās konferences formāti un grafiki gadu gaitā daudzkārt ir mainījušies. Dažas vispārējās konferences sesijas tika rīkotas īpašām Baznīcas locekļu vai vadītāju grupām, piemēram, labklājības sesija, sieviešu sesija, priesterības sesija un citas, kas tika rīkotas, lai runātu par tēmām, kas attiecās uz konkrētām Baznīcas organizācijām.

2021. gada jūnijā mēs paziņojām par izmaiņām nākamajā vispārējā konferencē, kurā vairs netiks noturēta sestdienas vakara sesija. Šis lēmums tika balstīts uz tehnoloģiju izmaiņām, kas visiem Baznīcas locekļiem un draugiem ļauj skatīties katru vispārējās konferences sesiju, ieskaitot sieviešu sesiju un priesterības sesiju.

Mēs apzināmies, ka Baznīcas locekļi mūsdienās sastopas ar arvien lielākiem izaicinājumiem. Nozīmīgs veids, kā kļūt stiprākiem, stājoties tiem pretī, ir Dieva vārda uzklausīšana (skat. Almas 31:5). Tāpēc pēc papildu studēšanas un lūgšanām mēs esam sajutuši iedvesmu turpināt rīkot vispārējās konferences sestdienas vakara sesiju, taču citādākā formātā nekā līdz šim.

Sākot ar oktobra pusgada vispārējo konferenci, sestdienas vakara sesija tiks rīkota arī turpmāk. Visi Baznīcas locekļi un draugi tiek aicināti to skatīties. Šai sesijai nebūs īpašas tēmas, un tā nebūs paredzēta kādai konkrētai demogrāfiskai vai vadītāju grupai. Šīs sesijas noturēšana ļaus mācīt vairāk evaņģēlija tēmu, un konferencē varēs uzstāties vairāk vispārējo vadītāju.

Mēs pateicamies Tam Kungam par Viņa vadību šajā jautājumā. Mēs paužam dziļu mīlestību un atzinību uzticīgajiem Baznīcas locekļiem visā pasaulē un ar nepacietību gaidām vispārējo konferenci, kurā Tā Kunga kalpi darīs zināmu Viņa vārdu.

Patiesi jūsu,

Augstākais prezidijs

Rasels M. Nelsons
Dalins H. Oukss
Henrijs B. Airings

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.