easter-jesus-image copy.jpeg
Ziņu izlaidums

2022. gada Lieldienu vēstījums

Augstākais prezidijs

„Viņš ir augšāmcēlies” — tāds bija eņģeļu vēstījums pašās pirmajās Lieldienās. Pielūgsmes un
pateicības garā arī mēs pasludinām savu liecību par to, ka Jēzus Kristus tik tiešām ir
augšāmcēlies.
Dievs Tēvs ir dāvājis mums Sava mīļotā Dēla, Jēzus Kristus, dievišķo piedzimšanu,
nepārspējamo dzīvi un bezgalīgo Izpirkšanas upuri.
Ar Tēva spēku Jēzus augšāmcēlās un pasludināja uzvaru pār nāvi. Viņš ir mūsu augšāmceltais
Glābējs, mūsu Paraugs un mūsu Pestītājs. Viņš ir pasaules gaisma, dzīvība un cerība. Viņa
ceļš ir taka, kas vedina pie laimes iemantošanas šajā dzīvē un mūžīgās dzīves nākamībā.
Lai Lieldienu godības pilnā būtība piesaista visus, aicinot sekot Jēzum Kristum un mīlēt citam
citu, kā Viņš to ir mācījis, — gan vārdos, gan darbos!
Prezidents Rasels M. Nelsons
Prezidents Dalins H. Oukss
Prezidents Henrijs B. Airings

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.