Ziņu izlaidums

Tiek aicināti jauni Palīdzības biedrības un Sākumskolas vispārējie prezidiji

2022. gada aprīļa vispārējās konferences laikā tika paziņots par 12 jaunu vadītāju aicināšanu.
Šo vadītāju skaitā ir seši Augstākie pilnvarotie – Septiņdesmitie, kā arī Palīdzības biedrības un
Sākumskolas vispārējo prezidiju locekles. Jaunaicinātās Palīdzības biedrības un Sākumskolas
vadītājas uzsāks savu kalpošanu 2022. gada 1. augustā.
Prezidents Dalins H. Oukss no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija
paziņoja par šiem aicinājumiem konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā.
Jaunaicinātais Palīdzības biedrības vispārējais prezidijs

Jaunaicinātais Palīdzības biedrības vispārējais prezidijs

new-relief-society-general-presidency-2022.jpeg
new-relief-society-general-presidency-2022.jpeg
Palīdzības biedrības vispārējais prezidijs (sākot ar 2022. gada 1. augustu): pirmā padomniece Dž. Anete Denisa (pa kreisi), prezidente Kamilla N. Džonsone (vidū) un otrā padomniece Kristīna M. Jī (pa labi). © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Māsa Kamilla N. Džonsone, prezidente
Māsa Džonsone ir dzimusi Pokatelo, Aidaho štatā. Viņiem ar vīru Duglasu ir trīs dēli. Māsa
Džonsone ir studējusi Jūtas Universitātē, kur ir ieguvusi angļu valodas un tiesību zinātņu
grādu. Sava mūža gaitā viņa ir kalpojusi dažādos skolotājas un vadītājas aicinājumos savā
vietējā draudzē. No 2016. līdz 2018. gadam viņa kopā ar vīru Duglasu kalpoja Peru Arekipas
misijā, kur viņas vīrs kalpoja par misijas prezidentu. Pēc kalpošanas beigām māsa Džonsone
atgriezās advokātu birojā Snow, Christensen & Martineau, lai turpinātu juristes darbu.
Pēdējā gada laikā māsa Džonsone ir kalpojusi par Sākumskolas vispārējo prezidenti.

Māsa Dž. Anete Denisa, pirmā padomniece
Māsa Denisa ir dzimusi Provo, Jūtas štatā, un studējusi pamatskolas pedagoģiju Brigama
Janga universitātē. Viņiem ar vīru Džordžu ir četri bērni un deviņi mazbērni. Māsa Denisa ir
pildījusi dažādus norīkojumus, ieskaitot kalpošanu Sākumskolas vispārējā konsultatīvajā
padomē, kā arī Deivisas apgabala un Jūtas štata sabiedrisko lietu padomē, viņa ir pildījusi
matronas aicinājumu Gvajakilas Ekvadoras templī un kopā ar vīru kalpojusi Ekvadoras
Gvajakilas rietumu misijā.

Māsa Kristīna M. Jī, otrā padomniece
Māsa Jī ir dzimusi Sakramento, Kalifornijas štatā. Viņa ir ieguvusi Brigama Janga
universitātes bakalaura un maģistra grādu. Māsa Jī strādā par Baznīcas animācijas filmu
komandas vadītāju. Iepriekš viņa 13 gadus strādāja uzņēmumā Disney Interactive Studios.
Viņas Baznīcas norīkojumu skaitā ir kalpošana Sākumskolas vispārējā konsultatīvajā padomē
(kopš 2021. gada), kā arī bīskapijas un staba Palīdzības biedrības prezidentes aicinājumi.
Viņa ir bijusi arī bīskapijas Jauno sieviešu prezidente un Svētdienas skolas skolotāja.

Jaunaicinātais Sākumskolas vispārējais prezidijs

new-primary-general-presidency-2022.jpeg
new-primary-general-presidency-2022.jpeg
Sākumskolas vispārējais prezidijs (sākot ar 2022. gada 1. augustu): pirmā padomniece Eimija Raita (pa kreisi), prezidente Sjūzena H. Portere (vidū) un otrā padomniece Treisija J. Brauninga (pa labi). © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Māsa Sjūzena H. Portere, prezidente
Māsa Portere ir dzimusi Oklahomā un uzaugusi Ņujorkā. Viņa ir studējusi Brigama Janga
universitātē un ieguvusi bakalaura grādu ķīmijā. Viņa ir strādājusi par laboranti un
pusslodzes matemātikas skolotāju. Viņi kopā ar vīru elderu Brūsu Porteru no
Septiņdesmitajiem (1952–2016) ir uzaudzinājuši divus dēlus un divas mietas, dzīvojot
Amerikas Savienoto Valstu austrumos, Vācijā un Jūtas štatā, kā arī pildot Baznīcas
norīkojumus Krievijā un Tuvajos Austrumos. Māsa Portere ir kalpojusi dažādos skolotājas un
vadītājas aicinājumos savā vietējā draudzē, kā arī četru gadu garumā darbojusies Palīdzības
biedrības vispārējā konsultatīvajā padomē. Pēdējā gada laikā viņa ir kalpojusi par pirmo
padomnieci Sākumskolas vispārējā prezidijā.

Māsa Eimija Raita, pirmā padomniece
Māsa Raita ir dzimusi Soltleiksitijā un ieguvusi Jūtas Universitātes bakalaura grādu
personības attīstības un ģimenes studijās. Viņiem ar vīru Džeimsu ir trīs dēli. Māsa Raita ir
strādājusi Mārkvetas Universitātes Dīderiha Komunikācijas koledžā, kur viņa palīdzēja
popularizēt dalību pilsētvides žurnālistikas seminārā, kas ir paredzēts iekšpilsētas
jauniešiem. Viņa ir kalpojusi dažādos skolotājas un vadītājas norīkojumos savā vietējā
draudzē, kā arī iesaistījusies vietējās apkaimes kalpošanas projektos. Māsa Raita triju gadu
garumā ir darbojusies Jauno sieviešu vispārējā konsultatīvajā padomē un pēdējā gada laikā
kalpojusi par otro padomnieci Sākumskolas vispārējā prezidijā.

Māsa Treisija J. Brauninga, otrā padomniece
Māsa Brauninga ir dzimusi Ņūrošelā, Ņujorkas štatā, taču lielu daļu savas bērnības pavadījusi
Jamaikas salā Rietumindijā — savas mātes un tēva dzimtenē. Viņiem ar vīru Braidenu
D. Brauningu ir viena meita un dēls. Līdz 2015. gadam, kad māsa Brauninga pievienojās
Baznīcas darbinieku skaitam, viņa 15 gadu garumā strādāja finanšu pakalpojumu nozarē,
darbojoties uzņēmumā Morgan Stanley. Pašlaik māsa Brauninga strādā par Baznīcas
Izdevniecības pakalpojumu departamenta klientu apkalpošanas direktori. Kopš 2018. gada
māsa Brauninga ir kalpojusi Palīdzības biedrības vispārējā konsultatīvajā padomē.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.