templi-omikrons.jpg
Ziņu izlaidums

Tempļi turpina darboties pandēmijas laikā

Drošības protokoli un ierobežotais apmeklējums sniedz iespēju arī turpmāk veikt tempļa priekšrakstus, parādoties Omicron variantam

Tempļa departaments ir publicējis šādu paziņojumu:

Pēc īslaicīgas slēgšanas Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma laikā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas tempļi 2020. gada maijā atsāka darbību. Kopš tā laika tempļos tiek veikti priekšraksti, ņemot vērā vietējos apstākļus un valdības veselības un drošības vadlīnijas. Mēs turpinām tempļu darbību drošā un piesardzīgā veidā un uzraugām Omicron varianta ietekmi. Veselības un drošības protokoli var arī turpmāk tikt pielāgoti atbilstoši vietējo apstākļu prasībām.

Mēs esam pateicīgi par svētībām, ko tempļi, kas turpina darboties pandēmijas laikā, sniedz visā pasaulē. Tā kā tempļi vēl nevar darboties ar pilnu jaudu un tajos ir jāietur fiziska distance priekšrakstu zonās, priekšrakstu veikšanas laiki ir ļoti ierobežoti. Mēs novērtējam visu iesaistīto personu pacietību un sapratni. Mēs lūdzam tempļa apmeklētājus ievērot visus veselības un drošības protokolus un neapmeklēt templi, ja viņiem ir Covid-19 simptomi vai arī viņi nesen ir kontaktējušies ar kādu Covid-19 pozitīvu personu.

Lai baznīcas locekļi varētu apmeklēt templi, kamēr pieeja tam ir ierobežota, mēs mudinām baznīcas locekļus ieplānot tā apmeklējumu krietnu laiku iepriekš, apsvērt iespēju piedalīties katrā tempļa priekšrakstā un pēc iespējas agrāk atcelt apmeklējuma pierakstu, ja uz to nevar ierasties, lai templi varētu apmeklēt citi.

Baznīcas vadītāji un darbinieki strādā pie tempļu ietilpības palielināšanas, lai, tiklīdz tas būs pietiekami droši, uz to varētu doties pēc iespējas vairāk apmeklētāju. Mēs arī pilnveidojam tempļa apmeklējumu plānošanas sistēmu, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm. Baznīcas locekļu labklājība un vēlme būt labiem pilsoņiem nosaka katru lēmumu attiecībā uz tempļiem. Mēs vēlamies, lai ikviens baudītu svētības, ko sniedz kalpošana un pielūgsme Tā Kunga namā.

Tempļi nav vieta, kur Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi regulāri apmeklē svētdienas sanāksmes. Tie zīmīgi atšķiras no tūkstošiem citu dievnamu jeb sanāksmju namu visā pasaulē, kuri tiek izmantoti svētdienas sanāksmēm.

Visu reliģiju pārstāvji var ienākt un apmeklēt Pēdējo dienu svēto sanāksmes lūgšanu namos. Taču tādēļ, ka tempļi ir svēti Tā Kunga nami, tajos ir ļauts ieiet tikai cienīgiem Baznīcas locekļiem. Lai varētu apmeklēt templi, Baznīcas locekļiem ir jādzīvo saskaņā ar ticības pamatprincipiem, kas ir jāapliecina saviem vietējiem vadītājiem vienreiz divos gados.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.