Ziņu izlaidums

Pravietis uzrunā pēdējo dienu svētos Eiropā

Pēdējo dienu svētie var „mainīt Eiropas nākotni” ar Jēzus Kristus evaņģēliju

Svētbrīža pārraidē svētdien, 2021. gada 23. janvārī, prezidents Rasels M. Nelsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, uzrunāja Baznīcas locekļus no dažādām Eiropas valstīm.

„Lūdziet un meklējiet iespējas dalīties tajā priekā, ko jūs gūstat evaņģēlijā,” teica pravietis. „Iespējams, jūs būsiet pārsteigti par to, kā Tas Kungs atbildēs uz jūsu lūgšanām. … Jums ir dotas lieliskas iespējas atrast tos Israēla bērnus, kuri dzīvo Eiropā vai ierodas tajā.”

Šāda rīcība „burtiski izmainīs Eiropas nākotni,” sacīja prezidents Nelsons. „Man ir pilnīga ticība jums, mani dārgie brāļi un māsas. Jūs esat dzimuši, lai to paveiktu. Pateicoties jums, Eiropai ir nepārspējama nākotne!”

Pārraidē, kas izskanēja 48 valstīs, pravietim pievienojās viņa sieva, māsa Vendija Nelsone, kā arī elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma un viņa sieva, māsa Sjūzena Bednāra.

Lai gan Eiropā pieaug sekulārisms, prezidents Nelsons pauda nesatricināmu optimismu par nākotni.

„Es neesmu naivs attiecībā uz [pašreizējo realitāti],” viņš teica. „Taču, brāļi un māsas, nekad neaizmirstiet, ka evaņģēlija Atjaunošana sākās tādēļ, lai visi vīrieši un sievietes varētu zināt, ka tā ir patiesa!”

Prezidents Nelsons, kurš no 1985. līdz 1990. gadam pārraudzīja Baznīcas darbu Eiropā, īpašu uzmanību svētdien veltīja jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem.

„Daudzi no jūsu draugiem cenšas saprast, kāpēc viņi ir šeit, uz Zemes. Viņi vēlas zināt, vai dzīvei ir kāda nozīme un mērķis. Viņi vēlas pasaulē īstenot pārmaiņas. Viņi prāto, kam viņi var uzticēties,” teica prezidents Nelsons. „Vai jūs saprotat, ka jums ir atbildes, kuras meklē šie draugi?”

Tos, kuriem nav stipras pārliecības par Baznīcas mācību patiesumu, prezidents Nelsons mudināja „lūgt un meklēt! … Jautājumu uzdošana nenozīmē, ka jums nav liecības. Ja jūs zināt, ka Jēzus ir Kristus un ka Viņa evaņģēlijs ir atjaunots, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds un ka pravieši dzīvo uz Zemes mūsdienās, tad jums ir liecība. Jūsu turpmākās studijas un meklējumi laika gaitā svētīs jūs ar lielāku izpratni.”

Pravietis arī brīdināja jauniešus un jaunos pieaugušos „koncentrēties uz to, ko jūs jau zināt. … Ieklausieties tajos avotos, kuriem jūs varat uzticēties. Meklējiet atbildes uz saviem jautājumiem, lūdzot Dievu, pētot Svētos Rakstus un studējot praviešu, gaišreģu un atklājēju sacīto”.

Baznīcas locekļi atbalsta Raselu M. Nelsonu kā pravieti. Saskaņā ar Baznīcas mācībām Dievs ir izraudzījis pravieti par evaņģēlija patiesību skolotāju, atklājēju un liecinieku.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.