Ziņu izlaidums

Elders Massimo De Feo apmeklē augsta līmeņa sanāksmi konferencē par Eiropas nākotni

Piektdien, 2022. gada 14. janvārī, elders Massimo De Feo, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais pilnvarotais, pievienojās vairākiem Eiropas augstākajiem pārstāvjiem no dažādām reliģiskajām organizācijām starpreliģiju sanāksmē.

Meeting-screenshot-Europe_2022LV.png

.

Uzaicinājums tika saņemts no komisāra Margaritis Shina, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieka, lai notiekošajā konferencē apspriestu turpmāko Eiropas virzību un progresu. Viņam pievienojās priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica. Šī sanāksme notika tiešsaistē Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ.

Citu šīs sanāksmes dalībnieku vidū bija rabīns Alberts Guigui [Rabbi Albert GUIGUI] (galvenais Briseles rabīns un Pastāvīgais pārstāvis Eiropas rabīnu konferencē), cienīgtēvs Kristians Krīgers [Rev. Christian KRIEGER] (Eiropas Baznīcu konferences prezidents), viņa ekselence Bīskaps Rimants Norvila [Rimantas NORVILA] (bīskaps no Vilkavišķiem, Lietuvas), Imams Tareks Oubro [Imam Tareq OUBROU] (Imams no Bordo mošejas Francijā), rabīns Maikls Šudrihs [Rabbi Michael SCHUDRICH] (galvenais rabīns no Varšavas, Polijas), Viņa augstība metropolitēns Entonijs [Metropolitan ANTONII] no Centrāleiropas un Rietumeiropas bulgāru pareizticīgās baznīcas un citi kristiešu, musulmaņu, budistu un ebreju reliģiskie vadītāji no Eiropas.

Augsta līmeņa sanāksmē tika pārrunātas daudzas konferencē izskanējušas idejas un priekšlikumi tādās jomās kā klimata pārmaiņas, veselība, ekonomika un nodarbinātība, digitālā transformācija, tiesiskums, drošība un ES ārpolitika, kā arī migrācija. Sagaidāms, ka konferencē tiks izdarīti secinājumi līdz 2022. gada pavasarim.

Šajā kontekstā elders De Feo pieminēja klimata pārmaiņas, paskaidrojot, ka „ticības cilvēkiem mūsu planētas aizsargāšana un saglabāšana nav tikai izdzīvošanas jautājums. Tā ir mūsu mājas, un mēs uzskatām, ka to ir radījis un dāvājis Dievs”.

Pēc tam viņš pievērsās migrācijas jautājumam. Savos komentāros viņš brīdināja par to, ka „tas ir vispolarizējošākais no visiem tematiem”, aicinot ES iestāžu pārstāvjus ātri nenoraidīt neviena cilvēka viedokli. „Kā baznīca,” viņš teica, „mēs turpināsim palīdzēt un atbalstīt bēgļus un migrantus, sadarbojoties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, kā mēs to esam darījuši gandrīz 40 gadu, kopš mēs uzsākām savus globālos humānās palīdzības centienus.”

Viņš arī atgādināja Eiropas Komisijai, ka „ir nepieciešama patiesa solidaritāte, … lai izvairītos no diskriminācijas un respektētu ikviena migranta cilvēcisko cieņu”. Elders De Feo noslēgumā apliecināja Baznīcas apņemšanos — rūpēties par visu Dieva bērnu labklājību Eiropā un starptautiskā mērogā. Pēc vadītāju ievada paziņojumiem dalībnieki varēja debatēs apspriest pārējos tematus.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, kristiešu ticība ar pusmiljonu Baznīcas locekļu Eiropā, tiecas sadarboties ar valsts institūcijām, kā arī vēršas pie starptautiskām nevalstiskām organizācijām, reliģiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.