Tematiskais raksts

Skolotājs

Vārdam skolotājs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā ir divas nozīmes:

  1. Amats un pienākumi Ārona priestterībā, kas parasti tiek uzticēti 14 līdz 15 gadus veciem jaunajiem vīriešiem. Skolotāji sagatavo maizi un ūdeni, kas tiek izsniegts svētdienu dievkalpojumosSvētā Vakarēdiena laikā, kas līdzinās komūnijai. Šie jaunie vīrieši var kalpot arī kā mājskolotāji un apraudzīt vietējās draudzes locekļus. Vietējās draudzēs skolotāji tiek organizēti kvorumos. Šīs nelielās grupas ļauj jaunajiem vīriešiem apgūt vadības iemaņas, kopīgi kalpojot, piedaloties pasākumos un palīdzot cits citam dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju.
  2. Cilvēks, kas māca kādu no Baznīcā notiekošajām nodarbībām. Tās var būt nodarbības bērniem, jauniešiem vai pieaugušajiem. Parasti šīs nodarbības tiek mācītas pēc svētdienas dievkalpojuma ar nolūku stiprināt personīgo ticību un padziļināt zināšanas par Svētajiem Rakstiem un Baznīcas mācību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.