Tematiskais raksts

Seminārs

Seminārs ir četrgadīga reliģiska izglītības programma vidusskolēniem, kas pieejama dažādu ticību pārstāvjiem.

Katru mācību gadu semināra studenti studē vienu no Svēto Rakstu grāmatām: Veco Derību, Jauno Derību, Mormona Grāmatu vai Mācību un Derības. Beidzot vidusskolu, semināra studenti ir beiguši visu četru grāmatu studijas.

Apkaimē, kur ir daudz Pēdējo dienu svēto, studenti apmeklē semināru tam īpaši atvēlētā laikā mācību dienas ietvaros. Citur tas notiek vai nu pirms, vai pēc skolas. Dažkārt, ja Baznīcas locekļus šķir liels attālums vai arī Pēdējo dienu svēto pusaudžu ir ļoti maz, studenti var pabeigt šo četrgadīgo programmu, studējot mājās.

Semināra nodarbības pasniedz gan algoti pilnlaika skolotāji, gan brīvprātīgie. Šobrīd visā pasaulē semināru apmeklē aptuveni 350 000 studentu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.