Ziņu izlaidums

Sākas Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli”

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir uzsākusi savu ikgadējo Ziemassvētku kampaņu „Izgaismo pasauli”, lai „izgaismotu pasauli ar mīlestību”, kas arī ir šī gada tēma.

„Jēzus Kristus ir pasaules gaisma,” teica elders Markuss B. Nešs, Augstākais pilnvarotais Septiņdesmitais, kurš ir viens no šīs starptautiskās kampaņas organizatoriem. „Tie, kas seko Viņam, dzīvo ar gaismu, prieku un cerību — pat drūmajos laikos (Jāņa 8:12). Atceroties Viņa piedzimšanu šajā Ziemassvētku laikā, atcerēsimies arī Viņa priekšzīmīgo dzīvi un to, ko Viņš mums mācīja.”

Šogad iniciatīva „Izgaismo pasauli” sāksies ar video „Izgaismo pasauli ar mīlestību”, kas aicinās visus kļūt par daļu no diženākā stāsta, kas jebkad stāstīts, ar laipnību veicot mazus un vienkāršus darbiņus.

Šīs kampaņas lapā https://www.nacietpiekristus.org/sajos-ziemassvetkos-izgaismo-pasauli-ar-milestibu atrodams Ikdienas kalpošanas kalendārs ar kalpošanas idejām. Tas sākas Dāsnajā otrdienā (pēc Pateicības dienas ASV), 30. novembrī, un turpinās līdz Pirmajiem Ziemassvētkiem.

Īsfilma „Kristus bērns”, kas pirmo reizi tika rādīta 2019. gadā, atkal būs skatāma, kas ir vairāku gadu centieni palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē šajā svētku laikā pievērsties Glābējam.

Šis 18 minūšu garais stāsts par Jēzus dzimšanu spilgti un detalizēti atstāsta svētos notikumus, kas atrodami Mateja un Lūkas evaņģēlijā Bībelē. Šis video palīdz ceļot kopā ar Jāzepu un Mariju no Nacaretes uz Bētlemi, piedzīvot ganu izbrīnu un bijību Jūdejas līdzenumos un sajust Trīs Austrumu gudro prieku, kad viņi nometas ceļos Pasaules Gaismas — Glābēja Jēzus Kristus — priekšā.

„Baznīcas locekļi Latvijā priecājas par šā gada #IzgaismoPasauli iniciatīvas uzsākšanu. Neskatoties uz izaicinājumiem, mēs ceram, ka šis Ziemassvētku laiks būs Kristus Gara pilns – gan Baznīcas sanāksmēs, gan mūsu mājās. Daudzi cilvēki meklē veidus, kā kalpot apkārtējiem. Mēs ceram, ka varam viņiem sniegt kalpošanas idejas, kā dalīties Kristus Gaismā ar citiem caur vienkāršu un labestīgu rīcību,” saka Baznīcas pārstāve Latvijā Anastasija Baida.

#IzgaismoPasauli (#LightTheWorld) ir pasaules mēroga kalpošanas kampaņa, kuru katru gadu rīko Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Kopš 2016. gada #IzgaismoPasauli ir izaugusi par pasaules mēroga iniciatīvu, kurā katru gadu Ziemassvētkos piedalās miljoniem cilvēku. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.