Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija 2021. gada Ziemassvētku vēstījums

CN-Christmas-Bible-Video-LAV-Nativity-shepherds-big.jpeg

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs — prezidents Rasels M. Nelsons, prezidents Dalins H. Oukss un prezidents Henrijs B. Airings — piektdien, 26. novembrī, nāca klajā ar šādu Ziemassvētku vēstījumu. Tas tika izplatīts vairākos Baznīcas saziņas kanālos:

Kad mēs dziedam Ziemassvētku dziesmu „Klusa nakts, svēta nakts”, mēs zinām, ka šī Betlēmes mazuļa dzīve nesākās Betlēmē un tā nebeidzās Golgātā. Pirmsmirstīgajā esamībā Jēzus bija Sava Tēva iepriekš ordinēts būt par Mesiju, Kristu, Glābēju un Pestītāju visai cilvēcei. Viņš bija iepriekš izredzēts, lai paveiktu izpirkšanu mūsu labā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts (Jesajas 53:5). Viņš nāca, lai nemirstību padarītu par realitāti un mūžīgo dzīvi — par iespēju visiem, kas jebkad dzīvos (skat. 1. korintiešiem 15:20–22; 3. Nefija 27:13–14).

Šajā svētajā Ziemassvētku laikā mēs liecinām, ka mūsu mīlošais Debesu Tēvs „tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.