Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Prezidents Nelsons oktobra vispārējā konferencē: Ļaujiet Dievam gūt virsroku, pieņemiet turpmāko ar ticību, pieņemiet „jauno, normālo” dzīvi

Prezidents Nelsons teica: „Dievs nemīl kādu rasi vairāk par citu.”

Virzieties uz priekšu, pieņemiet turpmāko ar ticību, saredziet to, ka nemierīgi laiki sniedz iespēju garīgi uzplaukt un apņemieties — ļaut Dievam gūt virsroku savā dzīvē. Tie bija daži svarīgākie vēstījumi, kuros dalījās prezidents Rasels M. Nelsons Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 190-tajā pusgada vispārējā konferencē.

Prezidents Nelsons pauda prieku par iespēju ar tehnoloģiju palīdzību kopā sapulcēties šajā konferencē, tāpat viņš pauda empātiju visiem tiem, kurus skārusi vēl aizvien esošā Covid-19 pandēmija, dabas katastrofas un citas grūtības.

Viņš teica: „Neskatoties uz visu notiekošo, mūsu Debesu Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, mūs mīl! Viņi rūpējas par mums! Viņi un Viņu svētie eņģeļi mūs pieskata.”

Prezidents Nelsons piebilda, ka, neskatoties uz pašreizējo satraukumu pasaulē, mēs varam ar prieku raudzīties nākotnē, kad vēršamies pie sava Glābēja Jēzus Kristus.

„Netērēsim savu enerģiju, lieki kavējoties atmiņās par bijušo. Israēla sapulcināšana turpinās. Tas Kungs, Jēzus Kristus, vada Savas Baznīcas lietas, un tā īstenos savus dievišķos mērķus.”

Vai jūs esat ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku?

Konferences svētdienas rīta sesijas laikā prezidents Nelsons mācīja par Israēla sapulcināšanu un to, kā tas ir saistīts ar mūsu vēlmi ļaut Dievam būt par vissvarīgāko ietekmi mūsu dzīvē.

Viņš teica: „Vienīgais veids, kā garīgi izdzīvot, ir apņemties — ļaut Dievam mūsu dzīvē gūt virsroku —, mācīties sadzirdēt Viņa balsi un veltīt savu enerģiju tam, lai palīdzētu sapulcināt Israēlu.”

Uzrunas laikā prezidents Nelsons vairākkārt atkārtoja, ka Dievs mīl visus savus bērnus, un uzsvēra, ka rasisms Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā nav pieļaujams.

„Es jums apliecinu, ka jūsu ādas krāsa nenosaka jūsu stāvokli Dieva priekšā. Dieva labvēlība vai nelabvēlība pret jums ir atkarīga no jūsu nodošanās Dievam un Viņa baušļiem, nevis no jūsu ādas krāsas.”

Kad prezidents Nelsons mācīja svētajiem redzēt sevi piedalāmies Dieva bērnu sapulcināšanā, kas notiek jau tagad, viņš izteica šo pravietisko aicinājumu:

„Es mudinu, lai nākamo sešu mēnešu laikā, studējot savus Svētos Rakstus, jūs apkopotu visu, ko Tas Kungs ir apsolījis paveikt Israēla derības ļaužu labā. … Gremdējieties pārdomās par šiem solījumiem. Runājiet par tiem ar savu ģimeni un draugiem. Un tad dzīvojiet un raugieties, kā šie solījumi īstenojas jūsu pašu dzīvē.”

Pieņemiet turpmāko ar ticību

Uzrunājot sieviešu sesijā sievietes un jaunās sievietes no 11 gadu vecuma un vecākas, prezidents Nelsons pauda viņām savu mīlestību un atzinību par visu to, ko viņas ir darījušas, varonīgi pārvarot savā ikdienā šos sarežģītos apstākļus. Viņš arī atgādināja Tā Kunga solījumu: „Ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities” (Mācības un Derību 38:30), un mudināja visiem veikt priekšdarbus, lai sagatavotos laicīgi, garīgi un emocionāli.

Viņš dalījās trīs principos, kuri ir jāapdomā:

  1. Radiet patvēruma vietas.
  2. Sagatavojiet savu prātu, lai būtu uzticīgas Dievam.
  3. Nekad nepārstājiet gatavoties.

Prezidents Nelsons mācīja: „Vislielākajā drošībā mēs esam tad, ja mēs uzņemamies uz sevis Debesu Tēva un Jēzus Kristus jūgu. Dzīve bez Dieva ir baiļu pilna. Dzīve ar Dievu ir miera pilna.”

Jauna normālā” dzīve

Noslēguma svētdienas pēcpusdienas uzrunā prezidents Nelsons atzina, ka šobrīd pasaulē mēs bieži dzirdam terminu „jauna normālā” dzīve. Tomēr Viņš aicināja Jēzus Kristus mācekļus pieņemt šo „jauno, normālo” dzīvi, lai pievērstu savu sirdi Dievam, ik dienas nožēlotu grēkus, kalpotu citiem, nezaudētu mūžības skatījumu un dzīvotu katru dienu tā, lai būtu labāk sagatavoti sastapt Dievu.

Konferences noslēgumā prezidents Nelsons paziņoja par sešu jaunu tempļu celtniecības ieceri un izteica miera svētību:

„Es svētu jūs, lai jūsu sirdis varētu piepildīt Tā Kunga, Jēzus Kristus, miers. Viņa miers ir augstāks par visu laicīgo saprašanu. Es svētu jūs ar pieaugošu vēlmi un spēju — klausīt Dieva likumiem.” Viņš turpināja: „Es apsolu, ka tādējādi jūs tiksiet apbērti ar svētībām, kuru skaitā būs lielāka drosme, pieaugoša personīgā atklāsme, jaukāka saskaņa jūsu mājās un prieks — pat neskaidrību brīžos.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.