Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Pravietis iepazīstina ar jaunu vēstījumu pasaulei: „Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana”

190–tās ikgadējās Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējās konferences svētdienas rīta sesijas laikā prezidents Rasels M. Nelsons iepazīstināja ar vēstījumu, lai godinātu Džozefa Smita Pirmās vīzijas 200–to gadskārtu.

Tā nosaukums ir „Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana: divsimtgades vēstījums pasaulei”, un šajā dokumentā ir izklāstīti pēdējo dienu svēto pamatuzskati. To starpā ir Jēzus Kristus augstākā vara pestīšanā, Džozefa Smita atklāsmju un Mormona Grāmatas dievišķums, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas unikālā misija un evaņģēlija Atjaunošanas nepārtrauktā norise, kas aizsākās ar Džozefa Smita Pirmo vīziju par Dievību 1820. gadā. Šis vēstījums aicina cilvēkus ikvisur uzzināt pašiem sev, ka Dievs runā un ka šī patiesības Atjaunošana noris, lai viņiem palīdzētu sagatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.

Prezidents Nelsons iepazīstināja ar vēstījumu un sniedza to (kura autori ir Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums) iepriekš ierakstītā video no Svētās birzs Palmīrā, Ņujorkas štatā. Šī birzs bija vieta, kur Džozefs Smits vīzijā redzēja Dievu Tēvu un Jēzu Kristu.

Tā vietā, lai uzceltu fizisku pieminekli par godu tam īpašajam laikam Baznīcas vēsturē, prezidents Nelsons sacīja, ka Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums jūtās iedvesmoti radīt „monumentu vārdiem — svinīga un svēta vēstījuma vārdiem — kas rakstīts „ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm” (2. korintiešiem 3:3)”.

Pēc vēstījuma nolasīšanas prezidents Nelsons vadīja pasaules mēroga draudzi Oziannas saucienā. Šis sauciens sakņojas Bībelē, un tas arī tika izpildīts Baznīcas agrīnajās dienās. Tas ir veids, kā pēdējo dienu svētie godina un slavē Dievu Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Tā ir īpaši zīmīga rīcība, jo Baznīca svin divsimto gadskārtu, kopš Džozefs Smits vīzijā redzēja Dievību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.