Ziņu izlaidums

Pēdējo dienu svēto nostāja par vakcināciju

Atbildot uz pieaugošo jautājumu skaitu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas nostāju attiecībā uz vakcināciju, mēs publicējam Augstākā prezidija, starptautiskās Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas, oficiālā paziņojuma tekstu par vakcinācijas un imunizācijas pret novēršamām slimībām nozīmīgumu, kas publicēts 2021. gada 19. janvārī:

Jau vairākas paaudzes Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir atbalstījusi vakcināciju gan vārdos, gan darbos. Baznīca ir finansējusi, izplatījusi un pārvaldījusi dzīvību glābjošas vakcīnas visā pasaulē, kas ir nozīmīga mūsu humānās palīdzības centienu daļa. Vakcinācija ir palīdzējusi ierobežot vai likvidēt tādas postošas infekcijas slimības kā poliomielītu, difteriju, stingumkrampjus, bakas un masalas. Vakcinācija, ko veic kompetenti medicīnas speciālisti, aizsargā veselību un saglabā dzīvību.

Kad šī pandēmija izplatījās visā pasaulē, Baznīca nekavējoties atcēla sapulces, slēdza tempļus un ierobežoja citas aktivitātes, jo mums ir vēlme būt par labiem pasaules pilsoņiem un darīt mūsu daļu cīņā pret pandēmiju.

Tagad Covid-19 vakcīnas, pie kurām daudzi ir strādājuši un par kurām daudzi ir lūguši un gavējuši, tiek izgatavotas un dažas tiek injicētas. Saskaņā ar vietējo veselības amatpersonu izdotajām vadlīnijām, vakcinācija vispirms tika piedāvāta veselības aprūpes darbiniekiem, pirmās palīdzības sniedzējiem un citiem augstas prioritātes saņēmējiem. Vecuma dēļ Baznīcas vecākie vadītāji, kas vecāki par 70 gadiem, tagad ar prieku pieņem iespēju vakcinēties.

Tiklīdz piemērotas iespējas kļūst pieejamas, Baznīca mudina savus Baznīcas locekļus, darbiniekus un misionārus būt par labiem pasaules pilsoņiem un palīdzēt mazināt pandēmiju, aizsargājot sevi un citus caur imunizāciju. Indivīdi ir atbildīgi par savu lēmumu pieņemšanu attiecībā par vakcināciju. Kad tiek pieņemts šāds lēmums, mēs iesakām, kur tas ir iespējams, konsultēties ar kompetentu medicīnas speciālistu par saviem personīgajiem apstākļiem un vajadzībām.

Arī Baznīcas Vispārējās rokasgrāmatas atjauninātās versijas satur šādu informāciju:

Vakcinācija (38.7.13)

Vakcinācija, ko veic kompetenti medicīnas speciālisti, aizsargā veselību un saglabā dzīvību. Baznīcas locekļi tiek mudināti aizsargāt sevi, savus bērnus un savas kopienas vakcinējoties.

Galu galā indivīdiem ir atbildība pieņemt pašiem savus lēmumus par vakcināciju. Ja Baznīcas locekļiem ir bažas, viņiem vajadzētu konsultēties ar kompetentiem medicīnas speciālistiem un arī meklēt Svētā Gara vadību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.