Tematiskais raksts

Embrionālo cilmes šūnu pētniecība

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs nav paudis nostāju jautājumā par embrionālo cilmes šūnu izmantošanu pētniecības nolūkos. Nostājas neesamību nevajadzētu tulkot kā atbalstu vai noraidījumu jebkādiem citiem Baznīcas locekļu izteikumiem, neskatoties uz to, vai viņi ir par vai pret embrionālo cilmes šūnu pētniecību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.