Tematiskais raksts

Desmitā tiesa

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi īsteno Bībelē ietverto desmitās tiesas principu, ziedojot Baznīcai 10% no saviem ienākumiem.

Desmitā tiesa ir zināma kopš Vecās Derības laikiem. Piemēram, 1. Mozus 14:17–20 ir rakstīts, ka Ābrahāms maksāja desmito tiesu Melhisedekam. Mūsdienās desmitā tiesa tiek izmantota dažādiem mērķiem, ieskaitot humāno palīdzību, kā arī sanāksmju namu un tempļu celtniecību. No desmitās tiesas ienākumiem tiek apmaksātas arī Baznīcas ekspluatācijas izmaksas, sniegta palīdzība misionāru, izglītības un ģenealoģijas programmu fondiem.

Pēdējo dienu svētie nodod savus desmitās tiesas ziedojumus vietējiem vadītājiem. Vietējie vadītāji savukārt nosūta naudu uz Baznīcas galveno mītni Soltleiksitijā, Jūtas štatā, kur finanšu komiteja nosaka, kā tieši tiks izmantoti šie līdzekļi. Šajā padomē ietilpst Augstākais Prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība.

Pēdējo dienu svētie, tāpat kā daudzu citu reliģiju pārstāvji, tic, ka, maksājot desmito tiesu, viņi izrāda pateicību Dievam un gūst gan garīgas, gan laicīgas svētības.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.