Tematiskais raksts

Diakons

Amats un noteikti pienākumi Ārona priesterībā, ko parasti piešķir 12–13 gadus veciem zēniem. Svētdienas dievkalpojumos diakoni palīdz pienest Baznīcas locekļiem Svēto Vakarēdienu, kas līdzinās dievgaldam. Diakoni var palīdzēt draudzes vadītājiem rūpēties par Baznīcas locekļiem, kam nepieciešama palīdzība, kā arī gādāt par Baznīcas sanāksmju namiem un tiem piederošo teritoriju.

Vietējās draudzēs diakoni tiek organizēti kvorumos, kur jaunie vīrieši ieņem vadītāju amatus, piedalās pasākumos un atbalsta cits citu, cenšoties sekot Jēzum Kristum.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.