Tematiskais raksts

Džozefa Smita pieraksti

Džozefs Smits (1805–1844) bija pravietis, kas dibināja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu un kalpoja par tās pirmo prezidentu. Džozefa Smita pierakstu projekta mērķis ir apkopot visus pieejamos dokumentus, ko rakstījis Džozefs Smits un viņa pilnvarotie rakstveži. Šī visaptverošā kolekcija kalpo par izsmeļošu resursu zinātniekiem un studentiem, kas pēta Džozefa Smita dzīvi un darbu, agrīno mormonismu un 19. gs. amerikāņu reliģiju.

Baznīcas vēsturnieks un rakstvedis, elders Marlins K. Džensens (Marlin K. Jensen), teica: „Mēs uzskatām, ka Džozefa Smita pierakstu projekts būs nozīmīgākais Baznīcas vēstures projekts šajā paaudzē.”

Šī ievērojamā kolekcija ietvers 20 sējumus, kas tiks iedalīti sešās sadaļās: dienasgrāmatas, atklāsmes un tulkojumi, vēsture, dokumenti, administratīvie ieraksti, kā arī juridiskie un uzņēmējdarbības ieraksti. Visi šie, vairāk nekā 2000 dokumenti, tiks publicēti elektroniski projekta ietvaros izveidotajā mājaslapā, un liela daļa no tiem tiks publicēta arī drukātā formātā.

Šis pētījums ir saņēmis Valsts arhīvu nacionālo vēsturisko publikāciju un pierakstu komisijas apstiprinājumu, kas apliecina, ka visos darba izpildes posmos piemēroti augstākie akadēmiskie standarti.

Projektā piedalās zinātnieki, arhivāri un redaktori, kas strādā Baznīcas vēstures bibliotēkas labā.  Projekta drukāto un elektronisko publikāciju izdevējs ir The Church Historian’s Press (Baznīcas vēsturiskā prese) — Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vēstures departamenta pakļautībā esošā izdevniecība.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.