Ziņu izlaidums

Uzstājoties gadskārtējā Ziemassvētku svētbrīdī, Baznīcas vadītāji savos vēstījumos pievēršas Jēzum Kristum

Pēdējo dienu svētos uzrunā prezidents Nelsons, elders Holands un citi vadītāji

Uzstājoties 2020. gada Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī, pravietis, līdz ar vēl trim Baznīcas vadītājiem, runāja par mīlestību, mieru, izpratni un prieku, ko var iemantot, sekojot Jēzum Kristum.

Šī gada 6. decembra svētdienas svētbrīdī uzstājās Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons, elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma, elders Brents H. Nīlsons no Septiņdesmito prezidija un māsa Rebeka L. Kreivena – otrā padomniece Jauno sieviešu vispārējā prezidijā. Viņi uzrunāja auditoriju no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Konferenču centra, kas atrodas Tempļa skvērā. Attālinātā svētbrīža laikā tika atskaņota Tempļa skvēra Tabernakla kora dziesmu izlase no iepriekšējo Ziemassvētku svētbrīžu ierakstiem.

  

Lūk, katra vadītāja uzrunas kopsavilkums.
 

Prezidents Rasels M. Nelsons: Šajos Ziemassvētkos „nelokāmi pievērsieties Glābējam”

Pravietis pateicās pēdējo dienu svētajiem par atsaucību viņa 20. novembra video vēstījumam par dalīšanos pateicībā sociālajos tīklos un pateikšanos Dievam lūgšanā.

Prezidents Nelsons mudināja visus šajā grūtajā Covid-19 Ziemassvētku laikā pievērsties Jēzum Kristum, sakot: „Šajā gadā, kāds iepriekš vēl nav piedzīvots, kad teju ikviens cilvēks uz pasaules ir cietis no globālās pandēmijas sekām, šajos Ziemassvētkos nav nekā svarīgāka par visas savas uzmanības pievēršanu Glābējam un Viņa dzīves dāvanai, domājot par to, ko tā katram no mums patiesībā nozīmē.”

„Mūsu mīlošais Debesu Tēvs ir „tik ļoti … pasauli mīlējis, ka Viņš [ir] devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16, uzsvērums pievienots). Pēcāk Dieva Dēls mums apsolīja: „Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam” (Jāņa 11:26). Kas par neaprakstāmām, neaptveramām dāvanām no Tēva un no Dēla!”

Pravietis noslēdza savu vēstījumu, svētot visus, kuri skatās vai klausās minēto svētbrīdi, ar šādiem vārdiem: „Kaut jūs un jūsu ģimenes tiktu svētītas ar mieru, ar lielāku spēju sadzirdēt Tā Kunga balsi un kaut jūs saņemtu atklāsmi, daudz izjustāk sajūtot to, cik ļoti mūsu Tēvs un Viņa Dēls jūs mīl, rūpējas par jums un ir gatavi vadīt ikvienu, kas Viņus meklē!”

Elders Džefrijs R. Holands: „Naktī redzētie sapņi”

Elders Holands runāja par to, cik zīmīgi ir tas, ka Jēzus piedzimšanas stāsts norisinājās naktī, „laikā, kad muskuļi atslābst un pagurumu aizstāj atpūta, kad tiek teiktas lūgšanas un gaidītas atklāsmes un kad pastāv vislielākā iespēja sajust dievišķu būtņu klātbūtni. Un reizi gadā pienāk nakts, kad bērni tik tikko spēj aizdarīt acis, kūsājot sajūsmā par apziņu, ka rīt pienāks Ziemassvētki. Jā, lai cik grūta būtu bijusi mūsu diena, nakts saldie sapņi var visu vērst par labu.”

Viņš citēja eldera Pārlija P. Preta grāmatu Key to the Science of Theology (1855. g.), kur Prets raksta, ka „Dievs ir atklājis daudzus svarīgus norādījumus … ar sapņu palīdzību. … [Šajā laikā] nervi atslābst, un visa mirstīgā cilvēce dus klusā [snaudā, un] … garīgie orgāni … sazinās ar Dievību, … ar eņģeļiem un pilnību iemantojušo, taisnīgo cilvēku gariem.”

Elders Holands noslēdza savu vēstījumu, sakot: „Un tā tas notika arī šajā brīnumainajā, bijību iedvesošajā naktī, kur Betlēmē redzētajos sapņos „[rima] bailes [un piepildījās] kvēlas cerības”.”

Elders Brents H. Nīlsons: „Miera valdnieks (Jesajas 9:6)”

Elders Nīlsons stāstīja par sava tēva četrus gadus ilgo karadienestu Otrā pasaules kara laikā, kad viņš bija pieredzējis kādus īpaši nomācošus Ziemassvētkus, uzturoties karadarbības zonā, ieturot visai pieticīgas vakariņas un nesaņemot pa pastu sūtītās dāvanas.

„Šajā Ziemassvētku laikā es ceru, ka, lai kādi būtu mūsu apstākļi, lai kur mēs atrastos un lai kā mēs būtu tikuši šķirti no savas ģimenes vai draugiem, mēs atcerētos, ka mūsu dāvana ir Viņš — Glābējs, Jēzus Kristus,” teica elders Nīlsons, „[un] ka, ja vien mēs nāksim pie Viņa, Viņš padarīs mūsu nastas vieglas; un es ceru, ka mēs atradīsim Viņu, kā tas briesmīgajā kara laikā izdevās manam tēvam. Glābējs ir teicis: „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Paļaujoties uz Viņu, mēs iemantosim mieru un laimi, lai kādi būtu mūsu šī brīža apstākļi.”

Māsa Rebeka L. Kreivena: „Autiņš un debesu apskāviens”

Māsa Kreivena pastāstīja par to, kā kāda slimnīcas darbiniece tika mierinājusi viņas meitu, ievīstot to siltā sedziņā, kamēr viņas vīram tika veikta operācija. „[Medmāsa] cieši ievīstīja mūsu meitu [sedziņā], sakot: „Man šķiet, ka tev ir nepieciešams debesu apskāviens.” Dieva Jērs, kas tiek dēvēts arī par Labo Ganu, pazīst ikvienu Sava ganāmpulka avi. Grūtību brīžos Viņš bieži sūta mums tādus laicīgus eņģeļus kā šo iejūtīgo medmāsu, kas palīdzēja mūsu meitai, lai tie ievīstītu mūs un ieskautu mūs Viņa mīlestības rokās. Viņš nāca pasaulē, lai nestu mieru un labvēlību visiem cilvēkiem. Viņš mierina tos, kuriem ir nepieciešams mierinājums, un sēro ar tiem, kam ir sēras.”

Viņa noslēdza savu vēstījumu, sakot: „Pasaulē, kurai tik ļoti nepieciešams miers, mūsu laipnie vārdi, mūsu iejūtīgā un laipnā rīcība var kalpot par līdzekli citu ievīstīšanai un ieskaušanai siltā sedziņā. Es esmu sapratusi: jo biežāk mēs atsaucamies pamudinājumiem uz kalpošanu apkārtējiem, jo vairāk debesu sedziņu Tas Kungs mums šim mērķim dāvā.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.