Ziņu izlaidums

Baznīcas vadītāji dalās miera un cerības vēstījumos 2021. gada Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī

Prezidents Henrijs B. Airings saka, ka Ziemassvētku gars ir „prieks, kas tiek gūts, pielūdzot un mīlot To Kungu, Jēzu Kristu”

Četri Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji kopā ar Tempļa skvēra Tabernakla kori svētdien uzmundrināja Baznīcas locekļus un ticīgos draugus visā pasaulē, daloties vēstījumos par mieru un cerību 2021. gada Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī.

.
VIDEO LATVIEŠU VALODĀ SKATĀMS ŠEIT!

Uzrunu sniedza Augtākā prezidija pirmais padomnieks, prezidents Henrijs B. Airings, elders Deils G. Renlands no Divpadsmit apustuļu kvoruma, elders V. Marks Basets no Septiņdesmitajiem, kā arī māsa Mišela D. Kreiga no Jauno sieviešu vispārējā prezidija. Tempļa skvēra Tabernakla koris izpildīja dziesmas „Debess pulku dziesma skan”, „Ak, mazā, klusā Bētleme!”, „Aukstajā ziemvidū”, „Ak, svētā nakts!” un „Klusa nakts”.

Svētbrīdis norisinājās Tempļa skvēra Konferenču centrā. Tālāk ir sniegts katras uzrunas kopsavilkums.

Prezidents Henrijs B. Airings

Prezidents Airings runāja par Ziemassvētku garu. Viņš to raksturoja kā „prieku, kas tiek gūts, pielūdzot un mīlot To Kungu, Jēzu Kristu”. Viņš teica, ka mēs varam sajust šo garu, studējot Svētos Rakstus, kas mums māca, kas Jēzus bija un ir, kā arī mīlot citus cilvēkus.

Prezidents Airings skaidroja pantus no Jaunās Derības, kuros tiek runāts par Jēzus lomu Radīšanā, Viņa pakļaušanos Tēva gribai, kā arī par to, ka Viņš mācīja sekot Viņa mīlestības piemēram. Prezidents Airings citēja Mormona Grāmatas pantus par Kristus īstenoto Izpirkšanu un Viņa spēku mums palīdzēt jebkuros apstākļos. Tāpat viņš izmantoja vārdus no Mācības un Derībām, lai atainotu lūgšanas spēku un Dieva apsolīto mieru.

„[Dievs] zina, kā mums palīdzēt sajust mieru likstās pat tad, kad tās turpinās,” teica prezidents Airings. „Viņš sūtīs draugus un eņģeļus būt jums blakus „ar siltām sirdīm un draudzīgām rokām”. Mūsu sirdis tiks izmainītas uz labu, ja vien mēs izturēsim mūsu pārbaudījumus ar ticību Viņam. Un, kad šīs izmaiņas notiks, mēs paši kļūsim par draugiem, ko Tas Kungs varēs sūtīt kā eņģeļus pie citiem.”

Elders Deils G. Renlands

Elders Renlands mācīja, cik svarīgi ir saprast Jēzus Kristus dievišķumu. Viņš stāstīja, ka viņa tēvs katru Ziemassvētku vakaru lasīja Lūkas 2. nodaļu. Pēc tam, kad viņš bija nolasījis 32. pantu, kurā Sīmeans tur rokās Jēzus bērniņu un saka, ka Viņš ir „[Dieva] pestīšana”, eldera Renlanda tēvs ieturēja pauzi un teica: „Lai arī es nevaru turēt šo mazuli Jēzu savās rokās, tomēr es zinu, tikpat labi, kā to zināja Sīmeans, ka tas mazulis bija Dieva Dēls, mans Glābējs un Pestītājs. Viņš ir īsts, un Viņš dzīvo.” Pēc šī spēcīgā paziņojuma viņa tēvs paskatījās uz katru ģimenes locekli un ar izteiksmīgu galvas mājienu teica: „Un arī jūs to varat zināt.”

Elders Renlands pastāstīja, kā 11 gadu vecumā viņš sajuta, ka Dievs viņam saka, ka Mormona Grāmata māca patiesību. Un, pateicoties šim pašam spēkam, viņš zina, ka Jēzus ir pasaules Glābējs. Viņš teica, ka šādas zināšanas ir garīga dāvana, kas ir pieejama ikvienam cilvēkam.

„Šajos Ziemassvētkos lūdziet savam Debesu Tēvam garīgu dāvanu ― zināšanas par to, ka pasaules Glābējs ir dzīvs un īsts,” teica elders Renlands. Ziemassvētki ir dabisks un brīnišķīgs laiks, lai studētu par Viņa dzīvi un censtos līdzināties Viņam raksturā un īpašībās. To darot, jūs varat iegūt zināšanas, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un ka Viņš izpirka jūsu grēkus.”

Elders V. Marks Basets

Elders Basets atgādināja pēdējo dienu svētajiem, ka Jēzus Kristus sekotājiem vajadzētu būt miera nesējiem.

„Tas ir mūsu derībās balstītais pienākums,” teica elders Basets. „Mēs mainām mūsdienu nemierīgo pasauli, cenšoties būt miera nesēji ― mūsu mājās, mūsu draudzēs, mūsu kopienās, pat visa pasaulē, ar savu laipnību, ar saviem labajiem darbiem un vārdiem ― kā klātienē, tā arī virtuāli. Uzticīgi „sludināsim mieru”, liecinot par Viņu vārdos un darbos.”

Izmantojot Lūkas 2. nodaļas vārdus, elders Basets mudināja Baznīcas locekļus „izpaust” miera vēsti „par šo bērnu”. „Šī ir tā vēsts, ko mūsu misionāri māca mūsu tuviniekiem un draugiem; šī ir tā dzīvā vēsts, kurā dalās misionāri, kalpojot tā, kā to darītu Glābējs. Šī ir tā vēsts, ko mēs pasludinām, mīlot apkārtējos, daloties ar viņiem un aicinot viņus baudīt cerību un mieru, ko sniedz Jēzus Kristus labā vēsts.”

Māsa Mišela D. Kreiga

Māsa Kreiga teica, ka mums būtu jāattīsta un jādalās mūsu personīgajās dāvanās, lai pacilātu citus un kalpotu viņiem. „Dažas no pašām labākajām dāvanām ir mūsu dāvātais laiks un talanti,” neatkarīgi no tā, cik nelielas tās šķiet, viņa teica. „Es domāju, ka šādas dāvanas ir svētas dāvanas.”

Citējot elderu Mārvinu Dž. Eštonu (1915–1994), māsa Kreiga teica, ka mūsu dāvanām ir dažādi veidoli, tostarp spēja ieklausīties, spēja raudāt, spēja domāt un lūgt.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.