Temple-Square-SLC.jpg
Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija paziņojums par bruņoto konfliktu

Baznīcas vadītāji dedzīgi lūdz par to, lai „tautu starpā un mūsu pašu sirdīs valdītu miers”.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar šādu paziņojumu:

„Mēs jūtamies ārkārtīgi apbēdināti un noraizējušies par šobrīd notiekošo bruņoto konfliktu. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi nāk no visas pasaules un mājo katrā no karadarbības skartajiem reģioniem. Mūsu domas un sirdis ir kopā ar viņiem, kā arī visiem pārējiem mūsu brāļiem un māsām.

Mēs turpinām lūgt par miera iestāšanos. Mēs zinām, ka nezūdošs miers ir rodams caur Jēzu Kristu. Viņš var atvieglināt un mierināt mūsu dvēseles pat briesmīgu konfliktu periodā. Viņš ir mācījis mums mīlēt Dievu un savus tuvākos.

Mēs lūdzam par to, lai šis bruņotais konflikts beigtos pēc iespējas ātrāk, lai nesaskaņas atrisinātos miermīlīgā ceļā un lai tautu starpā un mūsu pašu sirdīs valdītu miers. Mēs dedzīgi lūdzam pasaules mēroga vadītājus — tiekties pēc šāda konflikta risinājuma un miera.”

Augstākais prezidijs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.