Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija 2020. gada Ziemassvētku vēstījums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs — prezidents Rasels M. Nelsons, prezidents Dalins H. Oukss un prezidents Henrijs B. Airings — piektdien, 27. novembrī, nāca klajā ar šādu Ziemassvētku vēstījumu. Tas tika izplatīts vairākos Baznīcas saziņas kanālos:

Patiesais Ziemassvētku gars ir sajūtams, pateicoties Kristum.

Patiesais Ziemassvētku gars rodams eņģeļa paziņojumā. „Jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lūkas 2:11).

Patiesais Ziemassvētku gars rodams Jēzus aicinājumā — „lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis” (Jāņa 15:12).

Un patiesais Ziemassvētku gars rodams Tēva vārdos, kad Viņš stādīja priekšā Savu Dēlu. „Lūk, šis ir Mans mīļotais Dēls, pie kura Man labs prāts, kurā Es esmu pagodinājis Savu Vārdu — klausiet Viņu” (3. Nefija 11:7).

Mēs aicinām visus šajā gadalaikā meklēt patieso Ziemassvētku garu un dalīties tajā, uzklausot Viņu — Jēzu Kristu, Miera valdnieku un Pasaules Gaismu.

   

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                         

Augstākais prezidijs savu ikgadējo Ziemassvētku svētbrīža pārraidi rīkoja svētdien, 2020. gada 6. decembrī, plkst. 18.00 pēc kalnu standarta laika.

Šajā pasākumā izskanēja uz Kristu vērsti vēstījumi no Baznīcas Augstākajiem pilnvarotajiem un Augstākajām amatpersonām.

Mūzika tika atskaņota no iepriekšējiem Ziemassvētku svētbrīžiem, ko sniedza Tempļa skvēra Tabernakla koris un orķestris.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.