Oficiāls paziņojums

Augstākās tiesas lēmums nemainīs Baznīcas mācību par laulību

Šo piektdien Baznīca nāca klajā ar šādu paziņojumu:

„Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca apzinās, ka saskaņā ar Augstākās tiesas šīsdienas lēmumu viendzimuma laulības Amerikas Savienotajās Valstīs ir atzītas par legālām. Tiesas lēmums nemaina Tā Kunga mācību par to, ka laulība ir Dieva iedibināta savienība starp vīrieti un sievieti. Baznīca turpinās izrādīt cieņu pret citādi domājošiem, tajā pašā laikā turpinot mācīt par laulību starp vīrieti un sievieti, veicinot stāšanos šādā laulībā, jo tas ir centrālais elements Baznīcas doktrīnā un praksē.”

Baznīca ir izskaidrojusi savu mācību un nostāju attiecībā uz laulības institūciju dokumentā „Dievišķā laulību institūcija”.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.