Tematiskais raksts

Atjaunošana

Sendienu baznīcas un Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana pēdējās dienās saskaņā ar Dieva doto atklāsmi Džozefam Smitam un turpmākajiem praviešiem, kas kalpojuši par Baznīcas prezidentiem pēc viņa. Terminu „atjaunotais evaņģēlijs” lieto, uzsverot, ka šis evaņģēlijs atjaunots kopš Jaunās Derības laikiem.

Skat. arī Džozefs Smits un evaņģēlija atjaunošana

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.