Tematiskais raksts

Konfidencialitātes politika

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

MORMONNEWSROOM.ORG (Atjaunināta 01.02.2012.)

MORMONNEWSROOM.ORG ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas („Baznīcas”) ziņu mediju mājaslapa.

Jūsu personiskās informācijas privātums ir svarīgs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai un mūsu likumīgi saistītajām organizācijām (turpmāk tekstā „Baznīca”, „mēs”, „mūs” un līdzīgi termini). Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta kā vispārējs paziņojums par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un apstrādājam personisko informāciju, kuru jūs sniedzat mūsu mājaslapās vai interneta aplikācijās (kas sauktas par „mājaslapām”). Mēs cenšamies apkopot, izmantot un izplatīt personisko informāciju atbilstoši tās valsts likumiem, no kuras šī personiskā informācija ir iegūta. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz šo mājaslapu, kura pieder un kuru pārvalda Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidenta korporācija, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidējošā bīskapa korporācija vai FamilySearch International (ja norādīts mājaslapas pirmajā lapā).

Noteiktās jurisdikcijās ar Baznīcu saistītās organizācijas var piemērot īpašas Konfidencialitātes politikas sadaļas, lai pielāgotu to vietējo likumu prasībām. Ja tiks uzskatīts, ka ir nepieciešami papildus noteikumi, mēs jums par to paziņosim.

Lielāko daļu mūsu mājaslapu jūs varat apmeklēt, nesniedzot personisku informāciju. Tad, kad personiskā informācija ir nepieciešama, mēs stingri ievērojam tālāk norādītos Konfidencialitātes politikas principus attiecībā uz to, kā mēs apkopojam, izmantojam, izplatām, pārsūtām un uzglabājam jūsu informāciju.

Konfidencialitātes pielietošana

1. Informācijas apkopošana. Kad jūs izveidojat PDS kontu tieši vai caur FamilySearch mājaslapu, reģistrējat kontu vienā no mūsu mājaslapām, pievienojat informāciju profilā vai veicat līdzīgas darbības, mēs varam apkopot vai iegūt no jums vai jūsu Baznīcas locekļa pierakstiem (ja piemērojams) informāciju, kas ietver, taču neaprobežojas ar, jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, fotogrāfiju, kontaktu vai profila iestatījumiem un Baznīcas vienības informāciju.

Mēs arī varam apkopot informāciju, kuru interneta ierīce vai interneta pārlūks sūta ik reizi, kad apmeklējat vienu no mūsu mājaslapām, tai skaitā interneta protokola adresi.

2. Personiskās informācijas izmantošana.. Mēs varam izmantot jūsu sniegto personisko informāciju, lai (a) ar jums sazinātos, (b) izpildītu jūsu lūgumus, (c) lūgtu jūsu brīvprātīgu atsauksmi par mājaslapas funkcijām vai saturu vai (d) palīdzētu īstenot mūsu misiju.

Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju iekšējām vajadzībām, tai skaitā auditam, datu analīzei, sistēmas pārbaudei un izpētei.

Turklāt mēs varam izmantot jūsu sniegto personisko informāciju un informāciju, kuru sūta jūsu interneta pārlūks (skatīt tālāk 10. sadaļu), lai atklātu lietotājus, kuri traucē mūsu mājaslapas darbībai, vai arī lai personalizētu katra lietotāja mājaslapas izmantošanu.    

Ja jūsu informācija būs jāizmanto nolūkiem, kas nav iepriekš aprakstīti, mēs jūs informēsim un savlaicīgi lūgsim jūsu piekrišanu, ja tā tiek likumīgi prasīta.

Laiku pa laikam mēs jūs informēsim par iespējām atteikties vai pieteikties noteiktu funkciju izmantošanai.

3. Baznīcas locekļa pierakstu izmantošana. Ja jūs esat Baznīcas loceklis, jūsu vispārējā Baznīcas locekļa informācija (piemēram, vārds, adrese un tālruņa numurs) un cita izvēles informācija, kuru jūs varat izvēlēties sniegt (piemēram, e-pasta adrese, fotogrāfija un tā tālāk) var tikt koplietota ar Baznīcas locekļiem jūsu bīskapijā, draudzē, stabā vai apgabalā Baznīcas iekšējām vajadzībām, ar jūsu piekrišanu, ja jūsu atļauja tiek ar likumu prasīta. Noteikta jūsu informācija var būt pieejama nepilnā un ierobežotā veidā mūsu interneta mājaslapās, tai skaitā LDS.org. Jūs varat attiekties no dalīšanās ar informāciju vai ierobežot izvēles informācijas pieejamību, pielāgojot sava profila iestatījumus atsevišķās mājaslapās.

Turklāt, jūsu Baznīcas locekļa informācija, tai skaitā jūsu personiskā kontaktinformācija, var tikt koplietota ar Baznīcas vadītājiem Baznīcas iekšējiem nolūkiem.

4. Satura iesniegšana. Dažās no mūsu mājaslapām noteiktās vietās jūs varat ievietot savu materiālu un komentārus. Daži no jūsu iesniegtajiem materiāliem ir paredzēti personīgai lietošanai un nav redzami citiem (piemēram, personīgās tiešsaistes piezīmes, ieraksti dienasgrāmatā vai līdzīgas funkcijas). Tomēr citi satura iesniegumi var būt paredzēti publiskai pieejai un citu cilvēku apskatei (piemēram, rakstiskas liecības vai tiešsaistes komentāri noteiktās vietās mūsu mājaslapās).

Gadījumos, kad jūsu satura iesniegumi tiks publiskoti vai tiks koplietoti ar citām trešajām pusēm, mēs lūgsim jūsu vienreizēju atļauju vai nu, kad tiek izveidots profils (piemēram, mormon.org vai familysearch.org), vai arī, kad tiek augšupielādēts saturs (piemēram, kad augšupielādējat videomateriālu vai ģenealoģijas informāciju). Mēs jūs aicinām būt piesardzīgiem, kad iesniedzat saturu, kas ir paredzēts publiskai apskatei, un izvairīties no tāda satura iesniegšanas, kas varētu aizskart vai kaitēt, vai radīt risku jums vai citiem.

Visi jūsu satura iesniegumi tiks uzglabāti vai nu mūsu sistēmās, vai mūsu sadarbības organizāciju, vai trešo pušu sistēmās (kā tālāk izklāstīts sadaļā 7A). Lai arī tiek izmantoti industrijas standarti, lai aizsargātu jūsu iesniegumus no neautorizētas pieejas, izpaušanas vai modificēšanas (kā tas ir izklāstīts 8. sadaļā), mēs nevaram garantēt pilnīgu privātumu, un dažos gadījumos mēs varam izvēlēties vai ar likumīgu prasību izpaust šādu informāciju trešajām pusēm, kā tas ir izklāstīts šī dokumenta 7. sadaļā.

Lai arī mums nav pienākuma pārraudzīt jūsu satura iesniegumus, mēs paturam tiesības to darīt pēc saviem ieskatiem. Mēs arī paturam tiesības bloķēt vai izņemt jebkuru saturu, kuru uzskatām par neatbilstošu, neķītru, piedauzīgu, baudkāru, vardarbīgu, uzmācīgu, nomelnojošu, apmelojošu, nepatīkamu, nelikumīgu, draudošu vai kā citādi nosodāmu, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis privātam vai publiskam nolūkam. Tā kā mēs nepārskatām visu iesniegto saturu, kas tiek iesniegts katrā mājaslapas sadaļā, mēs nevaram garantēt, ka spēsim pieņemt atbilstošus mērus, ja jūs sniedzat saturu, kurā atklājat informāciju par personu, kura ir aizskaršanas vai kaitējuma upuris vai ir pakļauta riskam kļūt par aizskaršanas vai kaitējuma upuri.

Kad mēs saskarsimies ar saturu, kuru mēs uzskatām par aizvainojošu vai kas varētu kaitēt jūsu vai kādas citas personas personiskās vai konfidenciālās informācijas privātumam, mēs darīsim visu godīgi un saprātīgi iespējamo, lai bloķētu vai izņemtu šādu saturu.  

5. Uzglabāšana. Mēs uzglabājam apkopoto personisko informāciju un iesniegto saturu noteiktu laiku, lai izpildītu apkopošanas mērķi un tad izdzēšam to no mūsu pierakstiem, izņemot noteiktu profila informācijas vēsturi, vispārējus ģenealoģijas pierakstus un Baznīcas locekļa informāciju, kas tiek glabāta kā daļa no ģenealoģijas un Baznīcas vēstures pierakstiem.

6. Pieeja. Mēs cenšamies uzturēt personisko informāciju precīzu un paļaujamies uz jums, ka jūs parūpēsieties, lai jūsu personiskā informācija būtu pilnīga un precīza. Jūs varat apstiprināt, izlabot vai izņemt jūsu personisko informāciju, reģistrējoties savā mājaslapā, savā profilā vai arī, izmantojot savu PDS kontu, kur tas ir piemērojams.

Ja jūs esat Baznīcas loceklis, daļa jūsu personiskās informācijas var būt atjaunota, tikai izdarot izmaiņas jūsu Baznīcas locekļa pierakstā. Šādas izmaiņas var tikt veiktas, sazinoties ar jūsu draudzes lietvedi un pieprasot veikt nepieciešamās izmaiņas. Ja jūs saskaraties ar grūtībām, veicot izmaiņas vai atjaunojot savu personisko informāciju, jūs varat ar mums sazināties, sūtot e-pastu uz DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Pēc jūsu e-pasta saņemšanas mēs darīsim visu, lai nodrošinātu jums atbildi 30 dienu laikā. Ja mēs nevarēsim sniegt jums atbildi 30 dienu laikā vai nevarēsim nodrošināt jums pieeju prasītajai informācijai, mēs jums sniegsim paskaidrojumu.

7. Informācijas izplatīšana un izpaušana. Mēs attiecamies pret jūsu personisko informāciju kā pret konfidenciālu un nevienam to nepārdodam. Mēs nedalāmies ar jūsu personisko informāciju ar citām pusēm, izņemot tālāk norādītajos gadījumos (vai arī citos gadījumos, kad mēs jums par to iepriekš paziņojam un saņemam jūsu atļauju):

A. Trešās puses izpildītāji. Mēs varam sniegt personisko informāciju izmantošanai trešajām pusēm, lai nodrošinātu iekšējo funkciju izpildi mūsu labā (piemēram, maksājumu apstrādi, uzturēšanu, drošību, datu analīzi, datu uzturēšanu un tā tālāk). Šādos gadījumos izpildītājiem uz līguma pamata būs jānodrošina personiskās informācijas drošība pret izmantošanu citiem nolūkiem (tai skaitā mārketinga nolūkiem) vai arī jānodod tā tālāk atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai un industrijas standartiem.

B. Baznīcas organizācijas. Mēs varam pārsūtīt personisko informāciju jebkurai ar Baznīcu saistītai organizācijai, lai īstenotu Baznīcas mērķus. Ja Baznīcas locekļu informācija tiek pārsūtīta no Eiropas Savienības, mēs pamatojamies uz atrunātiem standarta līgumiem starp Baznīcas organizācijām, saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Personiskās informācijas tiešsaistes iesniegumu gadījumā mēs uzskatām indivīda iesniegumu par piekrišanas apstiprinājumu, kas norāda piekrišanu datu apstrādei, kā arī piekrišanu pārrobežu datu pārsūtīšanai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur tā ir piemērojama mērķiem, kādiem tā ir paredzēta.

C. Tiesiskās prasības. Mēs varam piekļūt un atklāt jūsu personisko informāciju, iesniegumus, dienasgrāmatas ierakstus, tiešsaistes sarunas, personīgos pierakstus, saturu un citus iesniegumus jebkurai mājaslapai, ja mums ir pārliecība, ka tas ir jādara tiesas pavēstes vai citu tiesisku vai administratīvu lēmumu rezultātā, vai arī ja to pieprasa likums. Turklāt mēs varam atklāt jūsu personisko informāciju un citu informāciju, ja mums ir labs pamats uzskatīt, ka tas ir atbilstoši vai nepieciešams, lai novērstu citu mūsu līgumu noteikumu pārkāpšanu; lai veiktu piesardzības pasākumus pret traucējumiem; lai aizsargātu mājaslapas, jebkuras personas vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību; uzturētu un aizsargātu mūsu pakalpojumu un infrastruktūras drošību; aizsargātu sevi un savus pakalpojumus no viltus, aizskarošas vai nelikumīgas izmantošanas; lai izmeklētu un aizsargātu sevi pret trešo pušu tiesiskām prasībām un nepamatotiem apgalvojumiem; vai palīdzētu valsts tiesībsargājošām instancēm.

8. Informācijas aizsardzība. Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus risinājumus, lai aizsargātu personisko informāciju pret pazušanu, nepareizu izmantošanu un neautorizētu mainīšanu, un aizsargātu tās konfidencialitāti. Mēs regulāri pārskatām mūsu drošības procedūras un izskatām atbilstošas jaunākās tehnoloģijas un metodes. Mēs arī izmantojam jaunākās kodēšanas tehnoloģijas, lai kodētu datus mūsu pierakstīšanās lapās. Tomēr, tāpēc ka mēs nevaram garantēt pilnīgu šo tehnoloģiju drošību, lūdzu, esiet piesardzīgi, kad iesniedzat personiskos datus tiešsaistē.

9. Trešās puses dati. Kur vietējie likumi to atļauj, jūs varat iesniegt personisku informāciju, tai skaitā kontaktinformāciju par citu cilvēku (citiem vārdiem sakot, trešo personu), lai mēs varētu ar šo personu sazināties, veikt piegādi vai kā citādi izpildīt jūsu lūgumu. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai, lai izpildītu jūsu lūgumu. Kad iesniedzat personisku informāciju par kādu cilvēku, kas neesat jūs pats, jums vispirms ir jāsaņem tās personas atļauja, ja likums pieprasa šīs personas atļauju.

Ja jūs vai kāds cits ir sniedzis mums jūsu personisko kontaktinformāciju, un jūs vēlaties, lai mēs vairs ar jums nesazinātos, lūdzu, ievērojiet atteikuma procedūras konkrētajā mājaslapā, informatīvajā izdevumā, e-pasta ziņojumā vai tamlīdzīgi.

10. Pasīvā datu apkopošana: izsekošanas tehnoloģijas, sīkdatnes un caurspīdīgie GIF . Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu mājaslapām, mūsu serveri vai filtrēšanas sistēmas var apkopot informāciju, kuru jūsu interneta pārlūks nosūta katru reizi, kad apmeklējat mājaslapu. Šī informācija sevī var ietvert, taču neaprobežojas ar, jūsu interneta pārlūka tipu, jūsu datora operētājsistēmu, jūsu valodas iestatījumiem un attiecīgo mājaslapu, kuru apmeklējāt, pirms nonācāt mūsu mājaslapā, datumu un laiku par katra apmeklētāja pieteikumu un informāciju par to, ko jūs meklējāt mūsu mājaslapā.

Mēs arī izmantojam sīkdatnes un caurspīdīgos GIF informācijas iegūšanai. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru izmanto, lai nosūtītu informāciju vai nu uz jūsu datora cieto disku, vai arī uz jūsu interneta pārlūku, lai saglabātu pierakstus. Sīkdatnes ir kā uzlīmes, kas palīdz mūsu mājaslapām atpazīt jūsu interneta pārlūku, kad jūs atgriežaties mūsu mājaslapās.   Caurspīdīgais GIF (pazīstams arī kā tīmekļa bāksignālstiek izmantots kopā ar sīkdatnēm, lai palīdzētu saprast, kā lietotāji izmanto mūsu mājaslapas. Caurspīdīgais GIF parasti ir caurspīdīga grafiska bildīte, izvietota mājaslapā. Caurspīdīgo GIF izmantošana ļauj mums pārraudzīt jūsu darbību, kad atverat mūsu mājaslapu, un tas palīdz mums vieglāk sekot un ierakstīt darbības, kuras veicat caur pazīstamākajiem interneta pārlūkiem. Piemēram, izmantojot caurspīdīgos GIF, mēs varam izsekot mājaslapas apmeklēšanas ceļiem un uzraudzīt kopējo lietojumu, un interneta satiksmes maršrutu mūsu mājaslapās.

Mēs apkopojam šo informāciju, lai labāk saprastu, kā jūs izmantojat un mijiedarbojaties mūsu mājaslapās, lai uzlabotu jūsu lietošanas ērtumu. Mēs arī varam dalīties šajā informācijā ar mūsu darbiniekiem, partneriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un ar mums saistītām organizācijām, kā tas ir noteikts 7. sadaļā.

Jūs varat izmainīt sava interneta pārlūka iestatījumus, lai apturētu sīkdatnes darbību, vai arī lai jums tiktu prasīta atļauja to lietošanai no mājaslapas, kuru vēlaties apmeklēt. Ja jūs nepieņemat sīkdatnes, jums var rasties problēmas ar dažu mūsu mājaslapu daļu izmantošanu.

11. Politikas atbilstība un jautājumi par personiskās informācijas privātumu. Mums ir datu privātuma uzraugs, kurš nodrošina atbilstību šai Konfidencialitātes politikai un atbild uz jautājumiem par datu privātumu un drošības problēmām. Šis uzraugs arī palīdz apmācīt Baznīcas darbiniekus par atbilstības jautājumiem. Jautājumus par Konfidencialitātes politiku vai personiskās informācijas, kuru mēs apstrādājam, drošību varat sūtīt pa tālāk norādīto e-pastu, faksu vai pasta adresi:

E-pasts:             DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fakss:                 1-801-240-1187
Adrese:          Data Privacy Office
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Bērnu privātums. Mūsu mājaslapās mēs apzināti neapkopojam informāciju par bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Jebkura mūsu mājaslapa, kas apkopo informāciju par bērniem, to dara ar iepriekš saņemtu vecāku vai aizbildņu atļauju, kā tas ir noteikts spēkā esošajā likumā. Mēs stingri iesakām, lai tie, kas ir jaunāki par 18 gadiem, lūgtu vecākiem atļauju pirms jebkādas personiskas informācijas sūtīšanas kādam internetā, un mēs mudinām vecākus mācīt savus bērnus par drošu interneta lietošanu.

13. Trešās puses saites. Mēs neesam atbildīgi par nevienas trešās puses privātuma ievērošanu vai saturu. Jūsu pašu drošībai jums vajadzētu pārbaudīt citu mājaslapu politiku, lai pārliecinātos, ka tā atbilst jūsu personiskā privātuma prasībām.

14. Nākotnes izmaiņas privātuma politikā. Mēs regulāri pārskatām šo Konfidencialitātes politiku un varam pēc nepieciešamības mainīt, pārveidot vai izņemt tās daļas. Ja mēs veiksim izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, kas ietekmēs to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, mēs jums par to paziņosim šeit vai arī paziņojumā mūsu mājaslapā. Mēs arī atjaunosim revīzijas datumu attiecīgās Konfidencialitātes politikas apakšā. Mēs jūs mudinām laiku pa laikam pārbaudīt Konfidencialitātes politiku, lai būtu informēti par jebkādām izmaiņām.

Spēkā stāšanās datums

Šī Konfidencialitātes politika stājās spēkā 2012. gada 1. februārī.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.