Tematiskais raksts

Konference

Sapulce, kas tiek periodiski noturēta, lai vadītu Baznīcas lietas, apstiprinātu ieceltās amatpersonas, dotu norādījumus un iedvesmotu Baznīcas locekļus. Konferences var tikt noturētas gan bīskapijas, gan reģiona un pasaules (vispārējā) līmenī. Baznīca ik gadu notur divas vispārējās konferences, kas notiek aprīļa un oktobra mēnesī. Šīs konferences tiek noturētas visu Baznīcas locekļu labumam, un tās vada Baznīcas Augstākais Prezidijs.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.